Controller i SMB - en guide - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 7 timer
Pris: fra 3.100

Vi tilbyr kurs i Controller i SMB - en guide som nettkurs. I dette kurset lærer du om hvordan mindre virksomheter kan utvikle hensiktsmessige modeller for sin egen internkontroll, slik at disse blir mer bevisst på den risikoen virksomheten hele tiden er utsatt for.

Vi fokuserer på hvordan du kan selge rådgivningstjenester innenfor dette området, som "controller for hire".

Kursinnhold:
• Hva er internkontroll
• Hvordan interessekonflikter kan påvirke risikobildet
• COSO-modellen - et godt utgangspunkt men ikke alene tilstrekkelig
• Organisasjonskultur og kontrollmiljø
• Risikohåndtering i praksis
• Hva er det hensiktsmessig at vi kontrollerer
• IKT-relaterte kontrollaktiviteter
• Hensiktsmessig ledelsesrapportering
• Kjennetegn ved velfungerende systemer for internkontroll
• Hvordan organisere "Controller for hire"

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset. Kursdeltakerne får en omfattende kursdokumentasjon, samt gjennomgang av ulike utvalgte temaer og seks case som omhandler viktige budskap i disse.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Annet 7 timer

Revisor:
• Annet 7 timer

Målgruppe for kurset

Dette kurset passer for deg som ønsker å lære mer innen fagområdet internkontroll og få en mer praktisk tilnærming til dette i norske små og mellomstore bedrifter.

Vis flere tilsvarende kurs: