Brannvernlederkurs - bedriftsinterntKursarrangør: Sikkerhetsakademiet AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Ønsker du brannkurs for dine ansatte? Eller tilpasset deres brannvernledere og HMS-personell? Vi tilbyr brannvernkurs tilpasset den enkelte bedrifts behov. Kurset gjennomføres i en kombinasjon av teori, praktisk brannslukning og evakueringsøvelser.

Innhold:
I tillegg til brannvern berører kurset også førstehjelp relevant i forhold til brann- og røykskader.

Avhengig av kursets omfang, vil kursdeltakere lære:
• Brannforebyggende arbeid
• Ordensregler og branninstruks
• Slukkemidler og -metoder
• Bruk av brannslukningsutstyr (en brannøvelse kan inngå i kurset)
• Ulike brannvarslings- og slukningsanlegg m.m.
• Hvilke forutsetninger som må være tilstede for at en brann kan oppstå
• Relevante lover og forskrifter
• Evakuering

Målgruppe for kurset:
Bedrifter - Kurset er rettet mot brannvernledere og HMS-personell i private og offentlige virksomheter som barnehager, skoler, fritidshjem, kirker, forsamlingslokaler, overnattingssteder, salgslokaler, industri og helseinstitusjoner med flere. Kurset vil være nyttig for brannvernledere og andre med tilknytning til forebyggende brannvernarbeid i sitt daglige virke.

Eksamen / sertifisering:
Kurset avsluttes med en 30 minutters skriftlig flervalgseksamen. Etter bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et kompetansebevis som brannvernleder.

Vis flere tilsvarende kurs: