Brannvernlederkurs - bedriftsinterntKursarrangør: Sikkerhetsakademiet AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr brannvernlederkurs for bedrifter. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn definerer i kap. 3 kravene til tiltak i virksomheter som kategoriseres som særskilte brannobjekt. Det er det lokale brannvesen som bestemmer om din virksomhet regnes som særskilt brannobjekt.

Kurset vil gjøre brannvernledere i stand til å utarbeide interne kontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon, øvelsesplanlegging og rutiner i henhold til regelverket. Kurset gjennomføres med mest mulig praktisk tilnærming, og med dialog med deltakerne.

• Brannsikkerheten skal være tilstrekkelig dokumentert.
• Det skal være utnevnt en brannvernleder som skal kjenne objektet og rutiner.
• Ansatte skal ha tilstrekkelig opplæring, og kunne utføre sine oppgaver om en situasjon oppstår.

Vi underviser på en lettfattelig måte med fokus på å utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper innen brann- og skadeforebyggende tiltak.

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen krever at alle brannvernledere har et kompetansebevis som bekrefter at de har den nødvendige kunnskap som brannvernleder. Brannvernleder, brannansvarlig / kontakt og stedfortredere for disse roller, har alle en plikt til årlig å vedlikeholde sin kunnskap om brannsikkerhet, da de har et større ansvar ved tanke på brannsikkerheten for mottaket de har ansvaret for.

Med utgangspunkt i den nye forskriften «Forskrift om brannforebygging», er kurset delt opp følgende:
• Hvordan oppstår brann
• Hvordan unngå brann
• Hva gjør man når brann oppstår

Følgende emner hovedtema:
• Lover og forskrifter
• Brannvernlederens arbeid og ansvar
• Brannteori
• Innføring i slukkemidler
• Organisatoriske og tekniske brannverntiltak
• Hvordan lære bort dine tilegnede kunnskaper

Hensikten er å sertifisere brannvernledere, brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller. Gjennomføring: 6 timers dag, og avsluttes med en 30 minutters skriftlig flervalgseksamen. Etter bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et kompetansebevis som brannvernleder.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Kurset er rettet mot brannvernledere og HMS-personell i private og offentlige virksomheter som barnehager, skoler, fritidshjem, kirker, forsamlingslokaler, overnattingssteder, salgslokaler, industri og helseinstitusjoner med flere. Kurset vil være nyttig for brannvernledere og andre med tilknytning til forebyggende brannvernarbeid i sitt daglige virke.

Vis flere tilsvarende kurs: