Brannvernlederkurs - bedriftsinterntKursarrangør: Sikkerhetsakademiet AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr brannvernlederkurs for bedrifter. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn definerer i kap. 3 kravene til tiltak i virksomheter som kategoriseres som særskilte brannobjekt. Det er det lokale brannvesen som bestemmer om din virksomhet regnes som særskilt brannobjekt.

Kurset vil gjøre brannvernledere i stand til å utarbeide interne kontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon, øvelsesplanlegging og rutiner i henhold til regelverket. Kurset gjennomføres med mest mulig praktisk tilnærming, og med dialog med deltakerne.

• Brannsikkerheten skal være tilstrekkelig dokumentert.
• Det skal være utnevnt en brannvernleder som skal kjenne objektet og rutiner.
• Ansatte skal ha tilstrekkelig opplæring, og kunne utføre sine oppgaver om en situasjon oppstår.

Vi underviser på en lettfattelig måte med fokus på å utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper innen brann- og skadeforebyggende tiltak.

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen krever at alle brannvernledere har et kompetansebevis som bekrefter at de har den nødvendige kunnskap som brannvernleder. Brannvernleder, brannansvarlig / kontakt og stedfortredere for disse roller, har alle en plikt til årlig å vedlikeholde sin kunnskap om brannsikkerhet, da de har et større ansvar ved tanke på brannsikkerheten for mottaket de har ansvaret for.

Med utgangspunkt i den nye forskriften «Forskrift om brannforebygging», er kurset delt opp følgende:
• Hvordan oppstår brann
• Hvordan unngå brann
• Hva gjør man når brann oppstår

Følgende emner hovedtema:
• Lover og forskrifter
• Brannvernlederens arbeid og ansvar
• Brannteori
• Innføring i slukkemidler
• Organisatoriske og tekniske brannverntiltak
• Hvordan lære bort dine tilegnede kunnskaper

Hensikten er å sertifisere brannvernledere, brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller. Gjennomføring: 6 timers dag, og avsluttes med en 30 minutters skriftlig flervalgseksamen. Etter bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et kompetansebevis som brannvernleder.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kurset er rettet mot brannvernledere og HMS-personell i private og offentlige virksomheter som barnehager, skoler, fritidshjem, kirker, forsamlingslokaler, overnattingssteder, salgslokaler, industri og helseinstitusjoner med flere. Kurset vil være nyttig for brannvernledere og andre med tilknytning til forebyggende brannvernarbeid i sitt daglige virke.

Vis flere tilsvarende kurs: