Bli Oneness Blessing giverKursarrangør: Morten Eriksen
Sted: Hele landet, Jeg holder kurs i hele Norge
          
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 helg
Pris: 2.400

Føler du i ditt hjerte for å bidra til at mennesker finner fred i seg selv? At vi blir fri våre illusjoner, mønstre og begrensninger? At vi sammen kan skape en bedre verden? Kanskje dette kurset da er noe for deg?

Jeg har deltatt på flere kurs i India hvor vi fikk ta del i Oneness Blessing energiene, og måten den kan videreformidles på.

Føler du i ditt hjerte for å bidra til at mennesker finner fred i seg selv? At vi blir fri våre illusjoner, mønstre og begrensninger? At vi sammen kan skape en bedre verden?

Kanskje dette kurset da er noe for deg?
Jeg har deltatt på flere kurs i India hvor vi fikk ta del i Deeksha energiene, og måten den kan videreformidles på.

Tanken er at alle mennesker kommer fra samme Kilde.
Men gjennom våre tro-systemer, mønstre og ofte begrensede tanker så separere vi oss fra denne Kilden. Da oppstår en følelse av utilstrekkelighet, indre uro, og savnet etter å bli hel.

Ved å motta Deeksha - Oneness Blessing (energioverføring) så settes det i gang en dyp forening i ditt indre til å bli hel igjen. Slik at du kan oppleve indre ro og følelsen av Enhet. Følelsen av å ”komme hjem”.

Jeg har gitt Deeksha til tusenvis av mennesker de siste 5 årene. Dette fører ofte til en dypere prosess for den som mottar. Deeksha energien kan føre deg inn i en mer bevisst tilstedeværelse med deg selv, hvor du opplever å bli bevisst ut fra et ”høyere” plan i deg.

Mønstre, blokkerte holdninger og følelser kan bli frigjort. Noen opplever en umiddelbar indre fred, mens andre opplever det som en prosess over tid.

NÅ kan du også lære å gi Deeksha videre til andre!
Før måtte man til India for å bli Deeksha givere. Nå kan du delta på 2 dagers kurs og bli initiert i Deeksha energien. Samt lære om mønstre, og hva vi sitter fast i.

Kurset består i:

• Første steg i Oneness-prosessen (Gjelder og som grunnkurs for andre kurs i India)
• Healing og bevisstgjøring av gamle sår.
• Hvordan frigjøre seg fra mønstre.
• Hva vil det si å leve i Oneness? Indre og ytre fred.
• Initiering i Deeksha - Oneness Blessing energiene.
• Lære hvordan du kan gi Deeksha videre. Og hvordan bruke den på din måte.
• Meditasjoner.