Bærekraftig kommunikasjon og samhandling - bedriftsinterntKursarrangør: CoachTeam AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i bærekraftig kommunikasjon og samhandling for bedrifter. Hvordan skape og vedlikeholde en bærekraftig kommunikasjon og samhandling? Å gå fra silotankegang til samhandling og helhetstenkning er hovedfokus for dette kurset.

Innhold:
Du får læring og forståelse gjennom presentasjon av teorier, videosnutter, historiefortelling, praktiske oppgaver, gruppediskusjoner og individuelt arbeid. I etterkant av kurset tilbyr vi oppfølging med 1:1 coaching for dem som ønsker det.

Hva du får med deg:
• Forståelse for hvordan du bruker din innflytelse positivt for å invitere andre til endring.
• Verktøy for å se kommunikasjonsvansker og samarbeidsproblemer fra et annet perspektiv, slik at du kan skape nye handlingsrom for deg selv og andre.
• 3 viktige spørsmål du og ditt team kan stille hver dag. Spørsmål som beriker resultater og effektivitet, konkurransekraft, kundetilfredshet, og arbeidsmiljø.
• Verktøy og rammeverk for å bryte ned silotenkning og tenke helhet i gjennomføring.
• Hands- on forståelse og mestring av de verktøyene og modellene du lærer, da kurset er praktisk rettet.
• Korte inspirasjonshistorier og eksempler på hvordan andre bedrifter og personer har brukt de modellene du nå skal lære, og hvilke resultater det ga dem.

Hva du kan bruke læringen til:
• Personlig utvikling - oftere være den beste versjonen av deg selv
• Bedre relasjoner og kommunikasjon - hjemme og på jobb
• Lederutvikling - å være en leder med positiv innflytelse, som andre mennesker vil følge og arbeide sammen med
• Fundament og rammeverk for å skape en samarbeidende og bærekraftig bedrifts- og ledelseskultur
• Effektivisering og kostnadsbesparelser
• Skape konkurransekraft - rekruttere, beholde og utvikle nødvendig kompetanse i bedriften

Temaer vi arbeider med:
• Kilden til positiv innflytelse (overfor enkeltpersoner og andre team/avdelinger/leverandører)
• Innflytelse i praksis – bidra til at ting går bra for teamet/organisasjonen, samt hvordan invitere andre til endring
• Integritet i rollen vår – selvforståelse og mental lean
• Samarbeid – å skape nye handlings- og mulighetsrom i samarbeidsrelasjoner
• Hvordan møte krevende personer, og sørge for bærekraftige løsninger
• Identifisere faglige-, tidsmessige- og økonomiske besparelser gjennom et spesielt fokus i fire retninger
• Helhet og samhandling i praksis hos oss
• Eierskap og ansvar – fokus ved rapportering, møter og ledelse som fremmer god dynamikk, tydelighet og effektivitet


Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Ledere, prosjektledere eller teammedlemmer som vil løfte kommunikasjon og samhandling i ulike deler av virksomheten. De har gjerne flere kritiske stafettpinnevekslinger og vil bryte ned silotankegang og fremme helhetstenkning. Dette er mennesker og team som behøver å ha positiv innflytelse på sine omgivelser.

Vis flere tilsvarende kurs: