Balansering av fettsyrer - nettkursKursarrangør: Tunsberg Medisinske Skole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: ca 3 - 5 måneder
Pris: 2.450

Vi tilbyr kurs i balansering av fettsyrer som nettkurs. Savner du kunnskap om fettsyrer som ikke er koblet til en leverandør eller et produkt? Kunnskap som er objektiv og forskningsbasert?

Visste du at:
• Barn og unge får i seg for lite fet fisk
• Kvinner generelt har et høyere nivå av omega-3 i blodet enn menn
• Kun 5 % av vegetabilsk omega-3 konverteres til betennelsesdempende fettsyrer

Media elsker å skrive om fett: hvor farlig mettet fett er, hvor bra omega-3 er og hvor ugunstig omega-6 er. Dagen etter skriver de det motsatte. Det kan være vanskelig å navigere i jungelen av informasjon og kosttilskudd, selv for en terapeut. Hvordan skal du forholde deg til all informasjonen, hvem skal du tro på og hva er sant? Og viktigst av alt, hvordan skal du best mulig kunne hjelpe pasientene dine når det er så mye motstridende informasjon ute og går?

Det finnes per i dag over 120.000 vitenskapelige publikasjoner som omhandler omega-3 og dets effekt på helse, men i stedet for å se på enkeltfettsyrer, bør vi se på balansen mellom de mettede, enumettede og flerumettede fettsyregruppene. Hvordan påvirker for eksempel omega-3-nivået i kroppen nivået av mettede fettsyrer? Og hva skjer med omega-3-nivået når omega-6-nivået økes? Hvordan påvirker forholdet mellom ulike fettsyrer helsa vår, og hvordan kan vi med riktig kunnskap bruke fettsyrer terapeutisk?


Kurset består av 3 temaer

Tema 1 - Introduksjon og teori
Etter å ha fullført tema 1 har du kunnskap om:
• Hva fettsyrer er
• Forskjell mellom de ulike fettsyregruppene og dets betydning
• Mettede fettsyrer
• Enumettede fettsyrer
• Flerumettede fettsyrer
• Kilder til fettsyrer i kosten
• Hvordan det finnes ulike fettsyrer i en type matvare
• Hvor man finner de ulike fettsyregruppene
• Opptak av fettsyrer i kroppen og hvilke som er essensielle

• Konvertering fra essensielle til de med lengst kjedelengde
• Begrensninger i konverteringen og dets betydning
• Dannelse av signalmolekyler fra fettsyrer og dets betydning for helsen
• Pro- og anti-inflammatoriske fettsyrer
• Hvordan fettsyresammensetningen endres når kostholdet endres
• Betydning av omega-6 / omega-3-forholdet
• Omega-3 Index og betydning av mengde omega-3 i kosten og kroppen
• Kolesterol og betydningen av fettsyrer
• Myndighetenes anbefalinger av fettsyreinntak og dets helsepåstander (EFSA)

Tema 2 - Kosttilskudd og testing
Etter å ha fullført tema 2 har du kunnskap om:
• Hvordan identifisere fettsyreinntaket og fettsyreforholdet i kroppen vha tester
• Hvilken informasjon kroppens fettsyreforhold gir og hvorfor det er viktig
• Hvordan fisk blir til fiskeolje og hvilke metoder som brukes
• Hvilke komponenter tas bort og hvilke tilføres
• Ulike typer omega-3-tilskudd og hva som skiller dem
• Hva man bør se etter når man velger omega-3-tilskudd
• Hva fettsyreoksidasjon er og hvordan kosttilskudd og kroppen beskyttes
• Påvirkning av antioksidanter
• Hva miljøgifter, sertifisering og bærekraft har å si for fisk og fiskeolje
• Bør man spise mer eller mindre av noen typer fisk
• Er fiskeolje bærekraftig
• Hva med oppdrettsfisk

Tema 3 - Balansering og protokoller
Etter å ha fullført tema 3 har du kunnskap om:
• Hvordan tolke fettsyreinformasjonen og resultater gitt av en test for deretter å gjøre endringer
• Hvordan fettsyreprofilen endres når man tilfører ulike fettsyrer som mettede fettsyrer, oljesyre, omega-6 og omega-3 og hva det innebærer.
• Hvordan gjenopprette forholdet mellom fettsyrene med mat og kosttilskudd
• Hvilke mengder skal man ta
• Dagsaktuell fettsyrestatus fra den norske befolkningen basert på kjønn, alder og bruk av kosttilskudd
• Hvordan det ligger an i forhold til anbefalinger
• Hvilke fettsyrer som er viktige for ulike grupper, som gravide, barn, de med ulike helseproblemer som ADHD, depresjon, hudproblemer ol.
• Hvordan påvirker det fettsyrene i blodet
• Protokoller for hvordan gjenopprette fettsyrestatus for ulike grupper for å oppnå en positiv helseeffekt
• Hva bør inntas av mat eller kosttilskudd
• Når bør det inntas
• Hvilken mengde


Etter endt kurs har du blant annet kunnskap om:
• Solid kunnskap om fettsyrenes oppbygning og funksjoner i kroppen.
• Kilder til fettsyrer og hvilke man bør velge.
• Kostholdsendringer og deres betydning for fettsyresammensetningen i mat og kropp.
• Hvilke anbefalinger som gis og om disse faktisk er tilstrekkelige.
• Forskjeller på ulike fettsyretilskudd som selges og optimale doser.
• Hvordan måle fettsyrestatus og hvilken betydning denne har.
• Hvordan en ubalansert og en balansert fettsyreprofil ser ut.
• Hvordan gjenopprette fettsyreprofilen til et naturlig og helsefremmende nivå.
• Behandlingsprotokoller for ulike grupper, som gravide, barn, personer med ADHD, hudproblemer, depresjon med mer.

Gjennomføring:
Studiet er et nettbasert deltidsstudium. Alt pensum finnes som artikler inne på nettskolen. I tillegg til pensumartikler, får du tilgang til en rekke verktøy inne på nettskolen. Studiet gjennomføres på ca. 3 måneder dersom du setter av 2 - 3 kvelder i uka til studiet. Du har tilgang i 5 måneder slik at du kan jobbe i ditt eget tempo. Har du behov for mer tid, koster det kr 800 for 6 måneder forlenget tilgang.

Målgruppe for kurset

Dette kurset egner seg for alle som er interessert i sammenhengen mellom fettsyreinntak og helse, men er spesielt viktig for deg som gir råd og veiledning om helse til andre.

Eksamen / sertifisering

Etter fullført og bestått kurs vil du motta vitnemål med tittelen "Balansering av fettsyrer".