Arbeidsvarslingskurs 3: Manuell trafikkdirigeringKursarrangør: Kordinate AS
Sted: Vestfold, Tønsberg
Vestfold
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: ca 3 timer + praksis
Pris: Ta kontakt

Vi tilbyr Arbeidsvarslingskurs på tre nivåer: 1, 2 og 3. Arbeidsvarslingskurs 3 fokuserer på manuell trafikkdirigering.

Innhold:
• Målet er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til kravene skiltmyndighetene stiller for manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger
• Deltakerne skal lære hvordan manuell trafikkdirigering utføres i praksis, faremomentene en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan man best beskytter seg under arbeidet
• Kurset følger håndbok N301 (051) og har 5 års gyldighet
• Ca. 3 timers teori, etterfulgt av praktiske øvelser i trafikken

Målgruppe:
For ansvarshavende

Praktisk informasjon:
Kursmateriell og utstedelse av kursbevis er inkludert.