Anatomi og fysiologi - nettbasertSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 5.500

Vi tilbyr NNH-godkjent nettbasert kurs i anatomi og fysiologi. Du hører faglærer og kan følge med på egne tegninger og modeller som brukes i studieveiledningen. Sentrale fysiologiske prosesser og problemstillinger beskrives nøye, og tegningene er unikt tilpasset teksten.

Innhold:
Det er god tid til å notere, kan pause og gå videre når du er klar. Du kan høre forelesningen så ofte du vil og i den rekkefølgen du ønsker. Quiz, korte oppgaver etter hver forelesning som er gode til å øve inn pensum på, noen av dem skal du levere inn, andre ikke. Det er rask og individuell tilbakemelding på alle henvendelser. Større skriftlige innleveringer er obligatorisk, her blir du fulgt opp og får god individuell veiledning. Du kan melde deg på kurset og begynne når du ønsker og bruke den tiden du vil. Mer fleksibelt blir det ikke.

Pensum dekkes av 16 stk nett-forelesninger på Sirius sin hjemmeside / web-portal. Det er utviklet en studieveiledning på 124 sider i anatomi og fysiologi, dette for å gi et perspektiv, oversikt og et sammendrag over sentrale emner i faget. Studieveiledningen er på 16 kapitler, og hver side er identisk med de bilder som det undervises i på nettundervisningen. samlet gir denne studieveiledningen en pedagogisk oppsamling av det viktigste lærestoffet i pensum Anatomi og fysiologi.

Gjennomføring av studiet:
1) Nett- undervisning med log-in og passord på web-portalen til Sirius. 16 stk. forelesninger a 50 - 60 minutter dekker hele pensum.
2) Sirius har utarbeidet en grundig studieveiledning som er tilpasset forelesningene. Studieveiledningen gir et sammendrag, et perspektiv og sammenfatning av viktig pensum i læreboken. Sidene i studieveiledningen er identisk med de plansjer på nettundervisningen. Du kan stanse, ta en pause, og du kan høre forelesningene så mange ganger og i hvilken rekkefølge du ønsker.
3) Evalueringer underveis, med raske individuelle tilbakemeldinger og svar på oppgaver, innleveringer og quiz.
4. Hjemmeeksamen på 5 timer med alle hjelpemidler

Her finner du en sammenfatning / oversikt av pensum beskrevet på et lettforståelig språk:
Bak hvert kapittel er:
• Korte tester og oppgaver for hvert kapittel. Her får du veiledning med skriftlig tilbakemelding
• 5 timer skriftlig eksamen med hjelpemidler
• Alle innleveringer må være vurdert til bestått for å kunne melde seg opp til eksamen

Fagansvarlig & Undervisningsansvarlig:
Stine Røthing - Cand. scient. i Biologi fra København Universitet. 30 års erfaring fra undervisning på videregående skole, Høyskole og fra 20 år med Medisinske fag på Sirius. Forfatter av Studieveiledningen Anatomi og Fysiologi.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker NNH-godkjent nettbasert kurs i anatomi og fysiologi

Kursmateriell:
Pensum: Lærebok + studieveiledning: ”Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi” Universitetsforlaget, av Jan G. Bjåli, Egil Haug, m.fl. 2.utgave ca kr. 895,- ISBN:9788205348080.
Studieveiledning av Stine Røthing, kr 350,- ISBN: 978-82-691037-0-0, inneholder alle sider med tekst og figurer det undervises etter på nettet. Inneholder quiz, oppgaver og skriftlige innleveringer - Alt i ett.. enkelt å gjennomføre.

Eksamen / sertifisering:
Skriftlig hjemmeeksamen. Eksamensavgift kr. 900,-