Aktivitetsgruppe for 1.– 4. klasseSted: Øvingssted: Hver enkelt skole fra skoleslutt til kl. 17.00.
          Akershus, Skedsmo / Lillestrøm
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 45 minutter, en dag i uka.

Sang, rytmeleker, spill på enkle instrumenter, improvisasjon, lytting, bevegelse og drama.

Du trenger ikke gå på SFO for å delta på aktivitetsgruppene. Sang til pianokomp og har samspill med rytmeinstrumenter.

Lærere: Bjørg Rosseland Pettersen, Berit Kvalvåg-Eriksen, Gisela Ficher-Aasheim


Målgruppe for kurset:
Aktivitetsgruppe for 1.– 4. trinn

Ta kontakt for informasjon om påmelding, priser, tider, etc. Se fullstendig fagplan på våre hjemmesider.