40 timers HMS-kurs - nettkursKursarrangør: Kurs og Sikkerhet AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 40 timer
Pris: 7.490

I samarbeid med Avonova tilbyr vi et 40 timers HMS-kurs. Kurset gjennomføres som kombinert fjernundervisning og nettkurs. De to første dagene er direktesendt fjernundervisning, mens de to siste dagene går som nettkurs der du styrer fremdriften selv.

Kurset dekker arbeidsmiljølovens krav til grunnopplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Detaljer
Mer om kurset

Hvilke plikter og oppgaver har verneombud eller medlemmer av bedriftens arbeidsmiljøutvalg? Hvilke plikter, oppgaver og ansvar har man som arbeidsgiver og leder, eller som arbeidstaker i virksomheten?

Vårt 40-timers HMS-kurs «Grunnkurs i arbeidsmiljø» (verneombudskurs/AMU-kurs) gir en grundig innføring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom å bygge opp deltakernes kunnskap, men tar også sikte på å skape forståelse for de ulike rollene i HMS-arbeidet, hva som forventes, og hvordan man jobber systematisk med HMS i praksis.

Kurset oppfyller Arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU). Det oppfyller også kravene til opplæring for arbeidsgivere.

Opplæring står sentralt i alt HMS-arbeid. Dette kurset kan hjelpe din bedrift å løfte kompetansen og etterleve regelverket. Kurset belyser hvordan HMS-arbeid kan utføres gjennom dialog og medvirkning. Tilnærmingen gjenspeiles også i kurset, hvor dialog, refleksjon og gruppearbeid står sentralt.

Hvem passer kurset for?
• Verneombud og hovedverneombud
• Medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Arbeidsgivere og andre ledere
• Ansatte innen HR/personal og HMS
• Tillitsvalgte som ønsker å øke HMS-kompetansen

Kursets gjennomføring og innhold

Kurset består av:
• Første del er et todagerskurs, gjennomført som fjernundervisning. Deltakerne ledes av en trygg og erfaren instruktør, og det legges til rette for stor deltakelse gjennom spørsmål, diskusjoner og praktiske gruppeoppgaver
• Andre del er en nettbasert læringsmodul (inkludert i prisen) som deltakerne får tilgang til uken etter gjennomført fjernundervisning.
• E-læringen består også av en praktisk oppgave som gjennomføres med leder eller AMU i egen bedrift.

Til sammen utgjør disse delene vårt 40 timers HMS-kurs.

OBS: De som ikke er pålagt 40 timer opplæring (feks arbeidsgivere og tillitsvalgte, bransjer med tariffavtalt kortere opplæring), kan velge å gjennomføre kun fjernundervisningen.

Etter gjennomført kurs vil deltakerne motta kursbevis som dokumenterer gjennomført opplæring.

Sentrale temaer i kurset
• Introduksjon til arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
• Gjennomgang av de ulike rollene i HMS-arbeidet
• Varsling
• Skader og sykdommer knyttet til arbeid
• Systematisk HMS og internkontrollforskriften
• Hvordan man jobber systematisk og målrettet med HMS-arbeidet
• Kartlegging av arbeidsmiljø, herunder vernerunder
• Risikovurdering
• Handlingsplan og oppfølging
• Fysisk arbeidsmiljø
• Kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
• Ergonomi
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Sykefravær; forebygging og oppfølging
• Rus/AKAN

Vårt «Grunnkurs i arbeidsmiljø», identisk med de to første dagene av 40-timerskurset, kan også leveres som bedriftsinternt kurs.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Avonova – Norges ledende leverandør av bedriftshelsetjenester, HMS og godt arbeidsmiljø.