HMS kurs og internkontroll

HMS kurs og internkontroll
Direkte Kompetanse, 21.02.2019

Internkontroll er prosessen med å følge opp og dokumentere det kontinuerlige HMS arbeidet i bedriften. Det er daglig leder sitt ansvar at internkontroll etableres og gjennomføres, men alle ansatte og deres representanter skal delta. Derfor er det viktig at både bedriftens øverste leder og bedriftens verneombud og tillitsvalgte har god HMS kompetanse. Dette an oppnås gjennom god utdanning av alle parter. God HMS kompetanse lønner seg!

Det er et økende fokus på helse ,miljø og sikkerhet både fra myndighetens side og i anbudsprosesser, men også internt i bedriften. God kunnskap om HMS, internkontroll og verktøy man kan bruke i det daglige for å få et bedre arbeidsmiljø er gull verdt for alle i og utenfor bedriften. Derfor er HMS kurs så viktig.

Godt HMS-arbeid gir mange positive effekter, for eksempel:
* Økt produktivitet og verdiskaping
* Lavere sykefravær
* Færre skader på personer og materiell
* Økt trivsel
* Fornøyde ansatte
* Styrket omdømme
* Enklere å rekruttere dyktige medarbeidere
* Bedre leveringspunktlighet
* Økt kundetilfredshet

Med våre HMS kurs får du ikke bare økt kompetanse om Helse, Miljø og Sikkerhet, men også tilgang til et online internkontrolsystem som gjør det enda enklere å ha et kontinuerlig fokus på HMS i den daglige driften. Internkontrollsystemet er levert som en skytjeneste som gjør det svært enkelt å dele informasjon internt i bedriften. Deling og visualisering av informasjon er nøkkelen til en god start på et fruktbart og lønnsomt HMS arbeid.

For små bedrifter med begrenset risikobilde trenger ikke internkontrollsystemet være særlig avansert. Små bedrifter trenger ofte bare en mal for internkontroll for å komme i gang. Siden risikoen er begrenset, vil det bare være snakk om å fylle inn litt manglende informasjon og å tilpasse systemet litt.

Ved tilsyn fra Arbeidstilsynet er internkontrollsystemet vel så viktig som selve HMS kursbeviset.

Les mer her: https://webhms.no/internkontroll/