MOB-kurs - Mann over bord

Livbåtfører Frittfall-livbåt FF1000 grunnkurs - OSE108

Vi tilbyr grunnkurs i Livbåtfører Frittfall-livbåt FF1000 - OSE108. Kurset kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som livbåtfører på en rigg eller plattform, her med båt modellen FF1000. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 20.03.2017 (+6) 4 dager20.03.2017 (+6) 23.900 kr

Livbåtfører Frittfall-livbåt FF1000 repetisjon - OSE108

Vi tilbyr livbåtfører frittfall-livbåt FF1000 repetisjon - OSE108. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din soim livbåtfører på en rigg eller plattform, her med båt modellen FF1000. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 23.02.2017 (+10) 2 dager23.02.2017 (+10) 12.200 kr

Livbåtfører Frittfall-livbåt FF1000 repetisjon - OSE108 (kveld)

Vi tilbyr livbåtfører frittfall-livbåt FF1000 repetisjon - OSE108 på kveldstid. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din soim livbåtfører på en rigg eller plattform, her med båt modellen FF1000. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 kvelder 12.200 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs - OSE135

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 20.03.2017 (+6) 4 dager20.03.2017 (+6) 10.500 kr
Horten Horten 14.03.2017 (+6) 4 dager14.03.2017 (+6) 11.000 kr
Kristiansund Kristiansund 14.03.2017 (+13) 4 dager14.03.2017 (+13) 10.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon - OSE135

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 07.03.2017 (+9) 1 dag07.03.2017 (+9) 6.500 kr
Horten Horten 28.02.2017 (+19) 1 dag28.02.2017 (+19) 4.600 kr
Kristiansund Kristiansund 27.02.2017 (+19) 1 dag27.02.2017 (+19) 6.500 kr

Livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs - OSE129

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører sliskelivbåt - OSE129. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering. Kurset omhandler alt fra å gå i båtene, utsettning og komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 20.03.2017 (+6) 4 dager20.03.2017 (+6) 18.700 kr

Livbåtfører sliskelivbåt repetisjon - OSE129

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliskelivbåt - OSE129. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som livbåtfører på en rigg eller plattform, her med båt siskelivbåt. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 01.03.2017 (+21) 2 dager01.03.2017 (+21) 9.200 kr

MOB - Mann over bord, liten båt

Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på plattform? Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 27.02.2017 (+5) 4 dager27.02.2017 (+5) 13.900 kr
Horten Horten 20.03.2017 (+6) 4 dager20.03.2017 (+6) 13.900 kr
Kristiansund Kristiansund 07.03.2017 (+6) 4 dager07.03.2017 (+6) 13.900 kr
Stavanger Stavanger 20.03.2017 (+4) 4 dager20.03.2017 (+4) 13.900 kr

MOB - Mann over bord, liten båt repetisjon

Vi tilbyr MOB - Mann over bord, liten båt repetisjonskurs. Repeterer kunnskapene dine på hvordan du skal håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 29.03.2017 (+3) 1 dag29.03.2017 (+3) 9.500 kr
Horten Horten 07.03.2017 (+9) 1 dag07.03.2017 (+9) 9.800 kr
Kristiansund Kristiansund 28.02.2017 (+12) 1 dag28.02.2017 (+12) 9.500 kr
Stavanger Stavanger 06.03.2017 (+15) 1 dag06.03.2017 (+15) 9.500 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtigående MOB for sjøfolk. Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 27.02.2017 (+8) 4 dager27.02.2017 (+8) 13.900 kr
Horten Horten 20.03.2017 (+6) 4 dager20.03.2017 (+6) 13.900 kr
Kristiansund Kristiansund 07.03.2017 (+13) 4 dager07.03.2017 (+13) 13.900 kr
Stavanger Stavanger 27.02.2017 (+6) 4 dager27.02.2017 (+6) 13.900 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjonskurs. Repetisjon på dine kunnskaper knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Her repeteres hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene(MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 09.03.2017 (+7) 2 dager09.03.2017 (+7) 9.500 kr
Horten Horten 07.03.2017 (+10) 2 dager07.03.2017 (+10) 7.900 kr
Kristiansund Kristiansund 28.02.2017 (+21) 2 dager28.02.2017 (+21) 9.500 kr
Stavanger Stavanger 28.03.2017 (+11) 2 dager28.03.2017 (+11) 9.500 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap, må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 27.02.2017 (+7) 4 dager27.02.2017 (+7) 10.500 kr
Horten Horten 14.03.2017 (+6) 4 dager14.03.2017 (+6) 11.000 kr
Kristiansund Kristiansund 14.03.2017 (+3) 4 dager14.03.2017 (+3) 10.500 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjon

Vi tilbyr STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjonskurs. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 07.03.2017 (+9) 1 dag07.03.2017 (+9) 6.500 kr
Horten Horten 28.02.2017 (+19) 1 dag28.02.2017 (+19) 4.600 kr
Kristiansund Kristiansund 27.02.2017 (+20) 1 dag27.02.2017 (+20) 6.500 kr

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000 (OSE 108)

Vi tilbyr kurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 13.03.2017 (+3) 4 dager13.03.2017 (+3)
Haugesund Haugesund 27.02.2017 (+2) 4 dager27.02.2017 (+2)
Horten Horten 20.03.2017 (+2) 4 dager20.03.2017 (+2)
Kristiansund Kristiansund 28.03.2017 (+1) 4 dager28.03.2017 (+1)
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager
Stavanger Stavanger 4 dager
Tromsø Tromsø 4 dager

NOROG Liten MOB båt - repetisjon (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - repetisjonskurs (OSE114). Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon. Første dag er en lang dag med mørkekjøring / nattøvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager
Haugesund Haugesund 29.03.2017 (+1) 2 dager29.03.2017 (+1)
Horten Horten 06.03.2017 (+4) 2 dager06.03.2017 (+4)
Kristiansund Kristiansund 2 dager
Kvinnherad Kvinnherad 20.03.2017 (+2) 2 dager20.03.2017 (+2)
Stavanger Stavanger 09.03.2017 (+8) 2 dager09.03.2017 (+8)

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 13.03.2017 (+2) 4 dager13.03.2017 (+2)
Haugesund Haugesund 20.03.2017 (+2) 4 dager20.03.2017 (+2)
Horten Horten 14.03.2017 (+1) 4 dager14.03.2017 (+1)
Kristiansund Kristiansund 14.03.2017 (+6) 4 dager14.03.2017 (+6)
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 22.02.2017 (+9) 1 dag22.02.2017 (+9)
Haugesund Haugesund 07.03.2017 (+4) 1 dag07.03.2017 (+4)
Horten Horten 28.02.2017 (+9) 2 dager28.02.2017 (+9)
Kristiansund Kristiansund 2 dager
Kvinnherad Kvinnherad 2 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 06.03.2017 (+4) 4 dager06.03.2017 (+4)
Haugesund Haugesund 20.03.2017 (+2) 4 dager20.03.2017 (+2)
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt- repetisjon. Etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 01.03.2017 (+7) 1 dag01.03.2017 (+7)
Haugesund Haugesund 27.03.2017 (+7) 1 dag27.03.2017 (+7)
Kvinnherad Kvinnherad 02.03.2017 (+7) 1 dag02.03.2017 (+7)

NOROG Stor MOB båt - repetisjon (OSE1141)

Vi tilbyr NOROG Stor MOB båt - repetisjon (OSE1141). Ved fullført kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager

STCW - Hurtiggående MOB båt grunnkurs (A-VI/2-2)

Vi tilbyr STCW - Hurtiggående MOB båt grunnkurs (A-VI/2-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 13.03.2017 (+3) 4 dager13.03.2017 (+3)
Haugesund Haugesund 27.02.2017 (+4) 4 dager27.02.2017 (+4)
Horten Horten 20.03.2017 (+2) 4 dager20.03.2017 (+2)
Kristiansund Kristiansund 07.03.2017 (+6) 4 dager07.03.2017 (+6)
Kristiansund 28.03.2017 4 dager07.03.2017 (+6)
Kristiansund 18.04.2017 4 dager07.03.2017 (+6)
Kristiansund