Mannskapskurs

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere STCW- F kapittel 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.04.2017 (+7) 5 dager03.04.2017 (+7) 17.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 13.11.2017 5 dager13.11.2017 17.500 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering STCW- F kapittel 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.05.2017 (+6) 2 dager08.05.2017 (+6) 7.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 03.08.2017 (+7) 2 dager03.08.2017 (+7) 7.500 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, avsnitt A-VI / 1 og tabeller A-VI / 1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.04.2017 (+7) 5 dager03.04.2017 (+7) 15.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 24.04.2017 (+9) 5 dager24.04.2017 (+9) 15.000 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering. Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, avsnitt A-VI / 1 og tabeller A-VI / 1-1, 1-2 og 1-3 .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.05.2017 (+6) 2 dager08.05.2017 (+6) 6.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 30.03.2017 (+12) 2 dager30.03.2017 (+12) 6.500 kr

Medisinsk behandling oppdatering

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.04.2017 (+1) 1 dag27.04.2017 (+1) 3.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 31.03.2017 (+7) 1 dag31.03.2017 (+7) 3.500 kr

Oppgradering dekksoffiserer uten dokumentert fartstid 66t

Vi tilbyr oppgradering dekksoffiserer uten dokumentert fartstid 66t.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.08.2017 (+1) 8 dager16.08.2017 (+1) 20.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 8 dager 20.000 kr

Oppgradering maskinoffiserer uten dokumentert fartstid 66t

Vi tilbyr oppgradering maskinoffiserer uten dokumentert fartstid 66t.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.08.2017 (+1) 8 dager16.08.2017 (+1) 20.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 8 dager 20.000 kr

Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter

Vi tilbyr kurs i sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.04.2017 (+5) 1 dag07.04.2017 (+5) 3.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 21.04.2017 (+7) 1 dag21.04.2017 (+7) 3.900 kr

STCW repetisjon for sjøfolk - IMO60 / IMO50

Vi tilbyr STCW repetisjon for sjøfolk - IMO60 / IMO50. Repetisjon av sikkerhetskurset må tas innen 5 år for å fornye sertifikatet og unngå nytt grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.05.2017 (+6) 2 dager08.05.2017 (+6) 6.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 30.03.2017 (+12) 2 dager30.03.2017 (+12) 6.500 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk - IMO60 / IMO50

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk - IMO60 / IMO50.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.04.2017 (+7) 5 dager03.04.2017 (+7) 15.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 24.04.2017 (+9) 5 dager24.04.2017 (+9) 15.000 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, del A kapittel VI, tabell A-VI 2-1, 3-1 og 4-1 og omfatter teoretisk og praktisk opplæring innen redningsfarkoster, brannslokkingsledelse og medisinsk førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15.06.2017 (+2) 10 dager15.06.2017 (+2) 25.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 24.04.2017 (+5) 10 dager24.04.2017 (+5) 25.000 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering (A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.04.2017 (+1) 3 dager24.04.2017 (+1) 9.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 18.04.2017 (+6) 3 dager18.04.2017 (+6) 9.500 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 03.04.2017 (+7) 1 dag03.04.2017 (+7) 7.500 kr

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til STCW GSK for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i påbygging fra GSK Norsk olje og gass til STCW GSK for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager 3.500 kr

STCW Båtmannsoppdatering for sjøfolk (Redningsfarkost repetisjon)

Vi tilbyr STCW Båtmannsoppdatering for sjøfolk (Redningsfarkost repetisjon). Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 05.04.2017 (+7) 1 dag05.04.2017 (+7) 6.500 kr

STCW Båtmannsoppdatering for sjøfolk (Redningsfarkost repetisjon)

Vi tilbyr STCW Båtmannsoppdatering for sjøfolk (Redningsfarkost repetisjon). Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag 3.500 kr

STCW Båtmannsopplæring for sjøfolk (Redningsfarkost grunnkurs)

Vi tilbyr STCW Båtmannsopplæring for sjøfolk (Redningsfarkost grunnkurs). Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 24.04.2017 (+2) 4 dager24.04.2017 (+2) 10.500 kr

STCW Sikkerhetsbevissthet med anviste sikkerhetsplikter

Vi tilbyr kurs i STCW sikkerhetsbevissthet med anviste sikkerhetsplikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag 3.500 kr

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 09.05.2017 (+1) 3 dager09.05.2017 (+1)

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer (IMO80 rep).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 09.05.2017 (+1) 3 dager09.05.2017 (+1) 10.000 kr

NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 24.04.2017 (+2) 4 dager24.04.2017 (+2)
Haugesund Haugesund 03.04.2017 (+1) 4 dager03.04.2017 (+1)
Horten Horten 24.04.2017 (+1) 4 dager24.04.2017 (+1)
Kristiansund Kristiansund 18.04.2017 4 dager18.04.2017
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager
Stavanger Stavanger 4 dager
Tromsø Tromsø 4 dager

NOROG Liten MOB båt - repetisjon (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - repetisjonskurs (OSE114). Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon. Første dag er en lang dag med mørkekjøring / nattøvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager
Haugesund Haugesund 26.04.2017 2 dager26.04.2017
Horten Horten 08.05.2017 (+2) 2 dager08.05.2017 (+2)
Kristiansund Kristiansund 2 dager
Kvinnherad Kvinnherad 20.04.2017 (+1) 2 dager20.04.2017 (+1)
Stavanger Stavanger 03.04.2017 (+6) 2 dager03.04.2017 (+6)

NOROG Stor MOB båt - repetisjon (OSE1141)

Vi tilbyr NOROG Stor MOB båt - repetisjon (OSE1141). Ved fullført kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager

Security Awareness (A-VI / 6-1)

Vi tilbyr kurs i Security Awareness (A-VI / 6-1). Målsettingen er å heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk innen maritim security. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger / hendelser mot maritim transportsektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

Security Duties (A-VI / 6-2)

Vi tilbyr kurs i Security Duties (A-VI/6-2). Målsettingen med kurset er å heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security. Gjøre personell med security ansvar og oppgaver bedre rustet til å utføre sine plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Horten Horten 1 dag

STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 5 dager
Bergen Bergen 24.04.2017 (+1) 5 dager24.04.2017 (+1)
Bodø Bodø 5 dager
Grimstad Grimstad 08.05.2017 (+1) 5 dager08.05.2017 (+1)
Horten Horten 24.04.2017 (+2) 5 dager24.04.2017 (+2)
Kristiansund Kristiansund 08.05.2017 (+3) 5 dager08.05.2017 (+3)
Kvinnherad Kvinnherad 5 dager
Tromsø Tromsø 24.04.2017 5 dager24.04.2017

STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjonskurs (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.04.2017 (+1) 2 dager27.04.2017 (+1)
Bodø Bodø 2 dager
Grimstad Grimstad 24.04.2017 (+3) 2 dager24.04.2017 (+3)
Haugesund Haugesund 19.04.2017 (+3) 2 dager19.04.2017 (+3)
Horten Horten 30.03.2017 (+12) 2 dager30.03.2017 (+12)
Kristiansund Kristiansund 03.04.2017 (+16) 2 dager03.04.2017 (+16)
Kvinnherad Kvinnherad 18.04.2017 2 dager18.04.2017
Tromsø Tromsø 2 dager

STCW - Hurtiggående MOB båt repetisjon (Tabell A-VI / 2-2)

Vi tilbyr STCW - Hurtiggående MOB båt repetisjonskurs (Tabell A-VI / 2-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 06.04.2017 (+6) 2 dager06.04.2017 (+6)
Haugesund Haugesund 26.04.2017 (+3) 2 dager26.04.2017 (+3)
Horten Horten 08.05.2017 (+2) 2 dager08.05.2017 (+2)
Kristiansund Kristiansund 11.04.2017 (+8) 2 dager11.04.2017 (+8)
Kvinnherad Kvinnherad 20.04.2017 (+1) 2 dager20.04.2017 (+1)
Stavanger Stavanger 2 dager
Tromsø Tromsø 03.04.2017 2 dager03.04.2017

STCW - videregående sikkerhet repetisjon for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for maskinoffiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1). Målsettingen er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.04.2017 (+1) 3 dager24.04.2017 (+1)
Grimstad Grimstad 09.05.2017 (+1) 3 dager09.05.2017 (+1)
Haugesund Haugesund 04.04.2017 (+3) 3 dager04.04.2017 (+3)
Horten Horten 04.04.2017 (+4) 3 dager04.04.2017 (+4)
Kristiansund Kristiansund 04.04.2017 (+2) 3 dager04.04.2017 (+2)
Kvinnherad Kvinnherad 25.04.2017 3 dager25.04.2017
Tromsø Tromsø 25.04.2017 3 dager25.04.2017

STCW - videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for offiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 10 dager
Grimstad Grimstad 10 dager
Haugesund Haugesund 26.06.2017 10 dager26.06.2017
Horten Horten 29.05.2017 (+1) 10 dager29.05.2017 (+1)
Kristiansund Kristiansund 12.06.2017 (+2) 10 dager12.06.2017 (+2)

STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid (uten oppdatering medisinsk behandling) (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1). Kursets mål er å oppdatere dekksoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Bodø Bodø 3 dager
Horten Horten 3 dager
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager
Stavanger Stavanger 3 dager
Tromsø Tromsø 3 dager

STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid (inkl. oppdatering medisinsk behandling) (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1 ,4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Haugesund Haugesund 3 dager
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager
Kristiansund Kristiansund 4 dager
Stavanger Stavanger 3 dager
Stord Stord 3 dager

STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1). Kursets mål er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Bodø Bodø 3 dager
Haugesund Haugesund 3 dager
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager
Horten Horten 3 dager
Kristiansund Kristiansund 3 dager
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager
Oslo Oslo 3 dager
Stavanger Stavanger 3 dager
Stord Stord 3 dager
Tromsø Tromsø 3 dager

STCW videregående sikkerhet repetisjon dekksoffiser inkl. medisin

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for dekksoffiserer inkludert medisinsk behandling (VI / 2-1, 3, 4-1, 4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.04.2017 (+1) 3 dager24.04.2017 (+1)
Grimstad Grimstad 09.05.2017 (+1) 3 eller 4 dager09.05.2017 (+1)
Haugesund Haugesund 04.04.2017 (+3) 3 dager04.04.2017 (+3)
Kristiansund Kristiansund 04.04.2017 (+2) 3 dager04.04.2017 (+2)
Kvinnherad Kvinnherad 25.04.2017 4 dager25.04.2017

STCW videregående sikkerhet repetisjon dekksoffiser uten medisin

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for dekksoffiserer uten medisinsk behandling (VI / 2-1, 3, 4-1). Kursets mål er å oppdatere dekksoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 04.04.2017 (+4) 3 dager04.04.2017 (+4)
Tromsø Tromsø 25.04.2017 3 dager25.04.2017

STCW-78 - Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Grunnkurs (STCW78 Tab. A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager
Bodø Bodø 5 dager
Horten Horten 5 dager
Kristiansund Kristiansund 5 dager
Stavanger Stavanger 5 dager
Tromsø Tromsø 5 dager

STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Oppdatering (STCW78 Tab. A-VI / 1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager
Bodø Bodø 2 dager