Kurs for shipping og maritim industri

Her finner du alt av kurs og opplæring innen industriell shipping og maritimt miljø. Her finner du både nødvendig sertifisering for å manøvrere båter og skip av forskjellige art, samt nødvendige sikkerhetskurs for arbeid på sjøen.

Båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon)

Vi tilbyr kurs i båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 02.11.2016 (+2) 1 dag02.11.2016 (+2) 6.500 kr
Kristiansund Kristiansund 02.11.2016 (+1) 1 dag02.11.2016 (+1) 6.500 kr

Båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Vi tilbyr kurs i båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 25.10.2016 (+1) 4 dager25.10.2016 (+1) 10.500 kr
Kristiansund Kristiansund 01.11.2016 (+1) 4 dager01.11.2016 (+1) 10.500 kr

GSK tilpasset repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs tilpasset. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 11.000 kr
Haugesund Haugesund 2 dager 11.000 kr
Kristiansund Kristiansund 03.11.2016 (+4) 2 dager03.11.2016 (+4) 11.000 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 11.000 kr

Kombikurs: Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisin

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 31.10.2016 (+2) 4 dager31.10.2016 (+2) 20.800 kr
Kristiansund Kristiansund 31.10.2016 (+6) 4 dager31.10.2016 (+6) 20.800 kr
Stavanger Stavanger 24.10.2016 (+2) 4 dager24.10.2016 (+2) 20.800 kr

Kombikurs: Oppdatering maskinoffiserer inkludert HUET

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering maskinoffiserer inkl. Helikopterevakuering (HUET).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.10.2016 (+3) 4 dager31.10.2016 (+3) 17.500 kr
Haugesund Haugesund 31.10.2016 (+2) 4 dager31.10.2016 (+2) 17.500 kr
Kristiansund Kristiansund 31.10.2016 (+6) 4 dager31.10.2016 (+6) 17.500 kr
Stavanger Stavanger 24.10.2016 (+2) 4 dager24.10.2016 (+2) 17.500 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 08.11.2016 (+1) 4 dager08.11.2016 (+1) 13.900 kr
Kristiansund Kristiansund 08.11.2016 (+1) 4 dager08.11.2016 (+1) 13.900 kr
Stavanger Stavanger 25.10.2016 (+1) 4 dager25.10.2016 (+1) 13.900 kr

Liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 13.900 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 03.11.2016 (+2) 2 dager03.11.2016 (+2) 9.500 kr
Kristiansund Kristiansund 03.11.2016 (+1) 2 dager03.11.2016 (+1) 9.500 kr
Stavanger Stavanger 03.11.2016 (+2) 2 dager03.11.2016 (+2) 9.500 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 dager 9.500 kr
Kristiansund Kristiansund 2 dager 9.500 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 9.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 25.10.2016 (+1) 4 dager25.10.2016 (+1) 10.500 kr
Kristiansund Kristiansund 01.11.2016 (+1) 4 dager01.11.2016 (+1) 10.500 kr

OSE108 Livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000

Vi tilbyr kurs i livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 24.10.2016 (+1) 4 dager24.10.2016 (+1) 23.900 kr

OSE108 Livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000

Vi tilbyr livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 15.11.2016 (+3) 2 dager15.11.2016 (+3) 12.200 kr

OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr kurs i livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 31.10.2016 (+2) 1 dag31.10.2016 (+2) 9.200 kr

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr kurs i OSE135 livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 09.11.2016 (+1) 1 dag09.11.2016 (+1) 6.500 kr
Kristiansund Kristiansund 02.11.2016 (+1) 1 dag02.11.2016 (+1) 6.500 kr

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til STCW GSK for sjøfolk

Vi tilbyr påbygging fra GSK Norsk olje og gass til STCW GSK for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.11.2016 (+1) 3 dager03.11.2016 (+1) 10.700 kr
Haugesund Haugesund 28.11.2016 3 dager28.11.2016 10.700 kr
Kristiansund Kristiansund 22.11.2016 3 dager22.11.2016 10.700 kr
Stavanger Stavanger 05.12.2016 3 dager05.12.2016 10.700 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdateringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.11.2016 3 dager22.11.2016 7.900 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 7.900 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.10.2016 (+1) 5 dager31.10.2016 (+1) 16.400 kr
Haugesund Haugesund 07.11.2016 (+1) 5 dager07.11.2016 (+1) 16.400 kr
Kristiansund Kristiansund 21.11.2016 5 dager21.11.2016 16.400 kr
Stavanger Stavanger 28.11.2016 5 dager28.11.2016 16.400 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.11.2016 (+1) 2 dager03.11.2016 (+1) 8.000 kr
Haugesund Haugesund 21.11.2016 (+1) 2 dager21.11.2016 (+1) 8.000 kr
Kristiansund Kristiansund 22.11.2016 2 dager22.11.2016 8.000 kr
Stavanger Stavanger 05.12.2016 2 dager05.12.2016 8.000 kr

STCW Hurtigående MOB båt oppdatering for sjøfolk (repetisjon)

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB båt oppdatering for sjøfolk (repetisjon)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 03.11.2016 (+2) 2 dager03.11.2016 (+2) 9.500 kr
Kristiansund Kristiansund 03.11.2016 (+1) 2 dager03.11.2016 (+1) 9.500 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 9.500 kr

STCW Hurtigående MOB båtopplæring for sjøfolk (Grunnkurs)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW hurtigående MOB båtopplæring for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 08.11.2016 (+1) 4 dager08.11.2016 (+1) 13.900 kr
Kristiansund Kristiansund 08.11.2016 (+1) 4 dager08.11.2016 (+1) 13.900 kr
Stavanger Stavanger 25.10.2016 (+1) 4 dager25.10.2016 (+1) 13.900 kr

STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Vi tilbyr STCW oppgraderingskurs for dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 8 dager 20.000 kr
Kristiansund Kristiansund 07.11.2016 8 dager07.11.2016 20.000 kr

STCW Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Vi tilbyr kurs i STCW oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.11.2016 8 dager07.11.2016 20.000 kr

STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 23.11.2016 2 dager23.11.2016 4.900 kr
Kristiansund Kristiansund 07.11.2016 2 dager07.11.2016 4.900 kr
Stavanger Stavanger 16.11.2016 2 dager16.11.2016 4.900 kr

STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80)

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.11.2016 14 dager07.11.2016 23.000 kr

STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr STCW-F grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 16.400 kr
Grimstad Grimstad 5 dager 16.400 kr
Haugesund Haugesund 07.11.2016 (+1) 5 dager07.11.2016 (+1) 16.400 kr
Kristiansund Kristiansund 5 dager 16.400 kr
Stavanger Stavanger 28.11.2016 5 dager28.11.2016 16.400 kr

VHF-kurs

Vi tilbyr VHF-kurs. SRC/VHF radiooperatørsertifikat er for betjening av radioutstyr innenfor dekningsområdet av en VHF kyststasjon om bord i fartøyer hvor det ikke er krav til GMDSS radioutstyr. Dette gjelder bl.a. fritidsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 3.400 kr

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.11.2016 (+1) 3 dager01.11.2016 (+1) 13.300 kr
Haugesund Haugesund 01.11.2016 (+2) 3 dager01.11.2016 (+2) 13.300 kr
Kristiansund Kristiansund 01.11.2016 (+6) 3 dager01.11.2016 (+6) 13.300 kr
Stavanger Stavanger 25.10.2016 (+2) 3 dager25.10.2016 (+2) 13.300 kr

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer (IMO80 rep).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.11.2016 (+1) 3 dager01.11.2016 (+1) 10.000 kr
Haugesund Haugesund 01.11.2016 (+2) 3 dager01.11.2016 (+2) 10.000 kr
Kristiansund Kristiansund 01.11.2016 (+6) 3 dager01.11.2016 (+6) 10.000 kr
Stavanger Stavanger 25.10.2016 (+1) 3 dager25.10.2016 (+1) 10.000 kr

BRM / ERM

Kurset dekker STCW-konvensjonens krav til BRM/ERM-kurs. Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og i henhold til STCW av 1978 med 2010 Manila tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 07.11.2016 (+1) 4,5 dager07.11.2016 (+1) Avtales kr

ECDIS Elektronisk kartsystem STCW

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs innan elektronisk kartsystem for godkjente anlegg: ECDIS. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 3 dager Avtales kr

HMOB grunnkurs STCW 2-2

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs for mannskap som skal føre hurtiggåande MOB-båtar etter konvensjonskrav STCW A-VI/2-2. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 32 timer Avtales kr

Hurtigbåt inkl. opphold

Dette er eit kurs for alle som inngår i bro-team på hurtigbåt. Kurset gjennomførast med forelesing, gruppearbeid og praktiske øvingar i simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 07.11.2016 (+1) 5 dager07.11.2016 (+1) Avtales kr

Kystskipperkurs

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kystskipper for dekksoffiser sertifikat klasse 5. Kurset fører frem til sertifikat som gjev rett til å føre yrkesbåtar inntil 500BT i Nord- og Østersjøfart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy ca. 7-8 mnd Avtales kr

Oppdatering HMOB

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr oppdateringskurs for mannskap som skal føre hurtiggåande MOB-båtar etter konvensjonskrav STCW A-VI/2-2. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 16 timer Avtales kr

Oppdatering redningsfarkost STCW 2-1

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs Redningsfarkoster, STCW tabell A-VI/2-1 Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter, unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 8 timer Avtales kr

Oppdatering VSK (3 dager) STCW

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr Oppdateringskurs for maskinoffiserar med dokumentert fartstid. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 3 dager Avtales kr

Oppgraderingskurs for offiserer 66 timer STCW

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i oppgradering av vidaregåande sikkerheitsopplæring for skipsoffiserar etter konvensjonskrav STCW. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 7 dager Avtales kr

Redningsfarkost STCW 2-1

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs Redningsfarkoster, STCW tabell A-VI/2-1 Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter, unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 32 timer Avtales kr

Retrening Hurtigbåt, inkl. opphold

Dette er eit retreningskurs for alle som inngår i bro-team på hurtigbåt. Kurset gjennomførast med forelesing, gruppearbeid og praktiske øvingar i simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 09.11.2016 (+2) 3 dager09.11.2016 (+2) Avtales kr

SRC/VHF-eksamen

Sikkerheitssenteret i Måløy gir deg muligheit til å ta SRC/VHF eksamen som privatist.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 1 time Avtales kr

VSK Videregående sikkerhetskurs STCW

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i vidaregåande sikkerheitsopplæring for skipsoffiserar etter konvensjonskrav STCW. Kurset er obligatorisk for alle skipsoffiserar. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 2 uker Avtales kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 24.10.2016 (+4) 1 dag24.10.2016 (+4)

Liten MOB båt repetisjonskurs m/mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs m/mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 27.10.2016 (+3) 2 dager27.10.2016 (+3)

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Ved fullført kurs skal kursdeltakerne kunne være i stand til å sjøsette, huke inn, operere båt og utstyr på en tilfredsstillende måte. Kunne de mest vanlige søkemetoder og foreta opp-plukking og livreddende behandling av en forulykket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 31.10.2016 4 dager31.10.2016

STCW - Hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk (Grunnkurs)

Vi tilbyr grunnkurs i hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 31.10.2016 (+1) 4 dager31.10.2016 (+1)

STCW Hurtigående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 27.10.2016 (+3) 2 dager27.10.2016 (+3)

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 25.10.2016 (+3) 4 dager25.10.2016 (+3)

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer (IMO80 rep).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 25.10.2016 (+3) 3 dager25.10.2016 (+3)

ADR / IMDG avsenderkurs

Vi tilbyr ADR / IMDG avsenderkurs. Deltakeren skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal man kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods på veg og sjø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Linderud Oslo, Linderud 15.11.2016 2 dager15.11.2016 8.000 kr

ADR / IMDG kurs - Vei og sjøtransport av farlig gods

Vi tilbyr kurs i ADR / IMDG - vei og sjøtransport av farlig gods. Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.11.2016 3 dager14.11.2016 11.500 kr
Drammen Drammen 3 dager 11.500 kr
Moss Moss 3 dager 11.500 kr
Oslo, Linderud Oslo, Linderud 3 dager 11.500 kr
Stavanger Stavanger 05.12.2016 3 dager05.12.2016 11.500 kr
Stjørdal Stjørdal 3 dager 11.500 kr

ADR / IMDG Radioactive

Vi tilbyr kurs i ADR / IMDG Radioactive. Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.000 kr
Stavanger Stavanger 15.11.2016 (+1) 2 dager15.11.2016 (+1) 8.000 kr

ADR awareness

Seminar/ dagskurs for avsendere, transportører og andre som er involvert i transport av farlig gods på vei. Kurset vil tilfredsstille kravet til grunnopplæring i hht kapittel 1.3 i ADR.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.500 kr
Horten Horten 1 dag 4.500 kr
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 4.500 kr
Oslo Oslo 1 dag 4.500 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 4.500 kr
Stjørdal Stjørdal 1 dag 4.500 kr

ADR Kompetanse sjåfør

Vi tilbyr kurs i ADR Kompetanse sjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 helg 4.700 kr
Horten Horten 11.11.2016 (+1) 1 helg11.11.2016 (+1) 4.700 kr
Notodden Notodden 09.12.2016 1 helg09.12.2016 4.700 kr
Stavanger Stavanger 1 helg 4.700 kr
Stjørdal Stjørdal 04.11.2016 (+2) 1 helg04.11.2016 (+2) 4.700 kr
Ullensaker Ullensaker 28.10.2016 1 helg28.10.2016 4.700 kr

ADR/IMDG refresh

Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods på veg og sjø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 8.000 kr

DGOffice kurs

Eleven skal kunne bruke programvaren på en effektiv og god måte til å utforme farlig gods dokumenter, samt finne informasjon om farlig gods produkter (UN nummer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 2.250 kr

Farlig avfall

Vi tilbyr kurs i farlig avfall. Eleven skal kunne prinsippene for avfallshåndtering gjennom forskrifter og prinsipper. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig avfall.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Linderud Oslo, Linderud 1 dag 4.500 kr
Stavanger Stavanger 28.11.2016 1 dag28.11.2016 4.500 kr
Stjørdal Stjørdal 1 dag 4.500 kr

IATA awareness

Vi tilbyr kurs i IATA awareness. Eleven skal kunne litt om begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods i luftfartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.12.2016 (+1) 1 dag01.12.2016 (+1) 4.500 kr
Oslo, Linderud Oslo, Linderud 1 dag 4.500 kr
Stavanger Stavanger 05.12.2016 (+1) 1 dag05.12.2016 (+1) 4.500 kr
Ullensaker Ullensaker 1 dag 4.500 kr

IATA Basic

Vi tilbyr IATA Basic-kurs. Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods i luftfartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.10.2016 5 dager24.10.2016 16.700 kr
Oslo, Linderud Oslo, Linderud 5 dager 16.700 kr
Stavanger Stavanger 28.11.2016 5 dager28.11.2016 16.700 kr

IATA Helikopter, Basic

Vi tilbyr kurs i IATA Helikopter Basic. Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods i helikopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.11.2016 3 dager07.11.2016 11.500 kr
Stavanger Stavanger 31.10.2016 3 dager31.10.2016 11.500 kr

IATA Helikopter, Refresh

Vi tilbyr IATA Helikopter, Refresh kurs. Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods i helikopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.11.2016 2 dager10.11.2016 8.000 kr
Stavanger Stavanger 03.11.2016 2 dager03.11.2016 8.000 kr

IATA Radioactive

Vi tilbyr kurs i IATA Radioactive. Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Eleven skal kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av radioaktivt materiale i luftfartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.000 kr
Oslo, Linderud Oslo, Linderud 2 dager 8.000 kr
Stavanger Stavanger 17.11.2016 2 dager17.11.2016 8.000 kr

IATA Refresh

Vi tilbyr IATA Refresh kurs. Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods i luftfartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 11.500 kr
Oslo, Linderud Oslo, Linderud 22.11.2016 3 dager22.11.2016 11.500 kr
Stavanger Stavanger 14.11.2016 3 dager14.11.2016 11.500 kr

IMDG Offshore basic

Vi tilbyr IMDG Offshore basic kurs. Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.11.2016 (+2) 2 dager03.11.2016 (+2) 8.000 kr
Oslo, Linderud Oslo, Linderud 2 dager 8.000 kr
Stavanger Stavanger 24.10.2016 (+2) 2 dager24.10.2016 (+2) 8.000 kr
Stjørdal Stjørdal 2 dager 8.000 kr

IMDG Offshore Refresh

Vi tilbyr IMDG Offshore Refresh kurs. Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.12.2016 1 dag13.12.2016 4.500 kr
Stavanger Stavanger 26.10.2016 (+2) 1 dag26.10.2016 (+2) 4.