Kurs for shipping og maritim industri

Her finner du alt av kurs og opplæring innen industriell shipping og maritimt miljø. Her finner du både nødvendig sertifisering for å manøvrere båter og skip av forskjellige art, samt nødvendige sikkerhetskurs for arbeid på sjøen.

Bridge Resource Management (BRM)

Vi tilbyr kurs i Bridge Resource Management (BRM)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 06.06.2017 (+5) 3 dager06.06.2017 (+5) 22.300 kr

ECDIS - Electronic Chart Display and Information System (1 dag)

Vi tilbyr kurs i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) over 1 dag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 02.06.2017 (+5) 1 dag02.06.2017 (+5) 5.500 kr

ECDIS - Electronic Chart Display and Information System (3 dager)

Vi tilbyr kurs i Electronic Chart Display and Information System over 3 dager.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 30.05.2017 (+5) 3 dager30.05.2017 (+5) 16.400 kr

ECDIS - Electronic Chart Display and Information System (4 dager)

Vi tilbyr kurs i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) over 4 dager.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 30.05.2017 (+5) 4 dager30.05.2017 (+5) 21.400 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere. Denne opplæringen dekker kravene i STCW-F konvensjonens kapittel III, regel I om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personell på fiskefartøy. Dekker også kravene etter FOR-1989-02-10-88 forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 29.05.2017 (+6) 5 dager29.05.2017 (+6) 20.000 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering. Kurset er ekvivalent med oppdatering av sikkerhetsopplæring for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 01.06.2017 (+26) 2 dager01.06.2017 (+26) 8.300 kr

Hurtigbåt grunnkurs for fører og navigatører

Vi tilbyr hurtigbåt grunnkurs for fører og navigatører

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 19.06.2017 (+3) 5 dager19.06.2017 (+3) 26.500 kr

Hurtigbåt grunnkurs for maskin og øvrig besetning

Vi tilbyr hurtigbåt grunnkurs for maskin og øvrig besetning

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 19.06.2017 (+3) 5 dager19.06.2017 (+3) 26.500 kr

Hurtigbåt re-trening for førere og navigatører

Vi tilbyr hurtigbåt re-trening for førere og navigatører

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 31.05.2017 (+6) 3 dager31.05.2017 (+6) 16.000 kr

Hurtigbåt re-trening for maskin og øvrig besetning

Vi tilbyr hurtigbåt re-trening for maskin og øvrig besetning

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 31.05.2017 (+6) 3 dager31.05.2017 (+6) 16.000 kr

Hurtiggående mann-overbord-båt grunnkurs

Vi tilbyr hurtiggående mann-overbord-båt grunnkurs. Opplæringen dekker kravene til fører og mannskap i hurtiggående mann-over-bord-båt i henhold til STCW A-VI/2-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 20.06.2017 (+4) 4 dager20.06.2017 (+4) 13.900 kr

Hurtiggående mann-overbord-båt oppdatering (repetisjon)

Vi tilbyr hurtiggående mann-overbord-båt oppdatering (repetisjon). Opplæringen dekker kravene til oppdatering fører og mannskap i hurtiggående mann-over-bord-båt i henhold til STCW A-VI/2-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 29.05.2017 (+7) 2 dager29.05.2017 (+7) 7.900 kr

International Safety Management code

Vi tilbyr kurs i International Safety Management code.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 03.08.2017 (+2) 2 dager03.08.2017 (+2) 7.400 kr

Liten MOB båt grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt grunnkurs (OSE114). Mørkekjøring er en del av kurset, og det påføres kursbeviset om mørkekjøring har blitt gjennomført.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 20.06.2017 (+4) 4 dager20.06.2017 (+4) 13.900 kr

Liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114). Mørkekjøring er en del av kurset, og det påføres kursbeviset om mørkekjøring har blitt gjennomført.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 29.05.2017 (+7) 2 dager29.05.2017 (+7) 7.900 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 15.06.2017 (+4) 4 dager15.06.2017 (+4) 11.100 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon (OSE 135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs (OSE 135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 06.06.2017 (+10) 1 dag06.06.2017 (+10) 4.500 kr

Oppgradering for dekksoffiserer uten dokumentert fartstid (STCW)

Vi tilbyr oppgraderingskurs for dekksoffiserer uten dokumentert fartstid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 12.06.2017 (+2) 10 dager12.06.2017 (+2) 27.100 kr

Oppgradering for maskinoffiserer uten dokumentert fartstid (STCW)

Vi tilbyr oppgraderingskurs for maskinoffiserer uten dokumentert fartstid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 12.06.2017 (+2) 10 dager12.06.2017 (+2) 27.100 kr

Passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 06.06.2017 (+6) 2 dager06.06.2017 (+6) 5.200 kr

Rederiets sikringsoffiser

Vi tilbyr kurs i rederiets sikringsoffiser

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 20.06.2017 (+4) 2 dager20.06.2017 (+4) 7.400 kr

Redningsfarkost / livbåtfører grunnkurs

Vi tilbyr redningsfarkost / livbåtfører grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 15.06.2017 (+4) 4 dager15.06.2017 (+4) 11.000 kr

Redningsfarkost / livbåtfører oppdatering (repetisjon)

Vi tilbyr redningsfarkost / livbåtfører oppdatering (repetisjon)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 06.06.2017 (+11) 1 dag06.06.2017 (+11) 4.600 kr

Short Range Certificate

Vi tilbyr Short Range Certificate. Denne opplæringen dekker kravene for eksamen til internasjonalt VHF / SRC-sertifikat. I våre kurs får en også praktisk opplæring og trening i bruk av VHF-radio med fysisk utstyr og simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag

Båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon)

Vi tilbyr kurs i båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 20.06.2017 (+5) 1 dag20.06.2017 (+5) 6.500 kr
Kristiansund Kristiansund 29.05.2017 (+13) 1 dag29.05.2017 (+13) 6.500 kr

Båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Vi tilbyr kurs i båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 26.06.2017 (+4) 4 dager26.06.2017 (+4) 10.500 kr
Kristiansund Kristiansund 30.05.2017 (+8) 4 dager30.05.2017 (+8) 10.500 kr

GSK tilpasset repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs tilpasset. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 11.000 kr
Haugesund Haugesund 2 dager 11.000 kr
Kristiansund Kristiansund 2 dager 11.000 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 11.000 kr

Kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 31.07.2017 (+2) 4 dager31.07.2017 (+2) 23.500 kr
Kristiansund Kristiansund 13.06.2017 (+4) 4 dager13.06.2017 (+4) 23.500 kr
Stavanger Stavanger 18.09.2017 (+2) 4 dager18.09.2017 (+2) 23.500 kr

Kombikurs: Grunnleggende sikkerhet oppdatering for sjøfolk + HUET

Vi tilbyr kombikurs: Grunnleggende sikkerhet oppdatering for sjøfolk + HUET.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.06.2017 (+3) 3 dager21.06.2017 (+3) 15.500 kr

Kombikurs: Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisin

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 20.800 kr
Haugesund Haugesund 29.05.2017 (+1) 4 dager29.05.2017 (+1) 20.800 kr
Kristiansund Kristiansund 4 dager 20.800 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 20.800 kr

Kombikurs: Oppdatering maskinoffiserer inkludert HUET

Vi tilbyr kombikurs: Oppdatering maskinoffiserer inkludert Helikopterevakuering (HUET).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 17.500 kr
Haugesund Haugesund 29.05.2017 (+1) 4 dager29.05.2017 (+1) 17.500 kr
Kristiansund Kristiansund 4 dager 17.500 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 17.500 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 04.09.2017 (+3) 4 dager04.09.2017 (+3) 13.900 kr
Kristiansund Kristiansund 05.09.2017 (+3) 4 dager05.09.2017 (+3) 13.900 kr
Stavanger Stavanger 11.09.2017 (+2) 4 dager11.09.2017 (+2) 13.900 kr

Liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 13.900 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 13.09.2017 (+3) 2 dager13.09.2017 (+3) 9.500 kr
Kristiansund Kristiansund 05.09.2017 (+7) 2 dager05.09.2017 (+7) 9.500 kr
Stavanger Stavanger 28.08.2017 (+7) 2 dager28.08.2017 (+7) 9.500 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 dager 9.500 kr
Kristiansund Kristiansund 2 dager 9.500 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 9.500 kr

Livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000

Vi tilbyr kurs i livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 29.05.2017 (+4) 4 dager29.05.2017 (+4) 23.900 kr

Livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000

Vi tilbyr livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 26.06.2017 (+5) 2 dager26.06.2017 (+5) 12.200 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 26.06.2017 (+4) 4 dager26.06.2017 (+4) 10.500 kr
Kristiansund Kristiansund 30.05.2017 (+9) 4 dager30.05.2017 (+9) 10.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 20.06.2017 (+5) 1 dag20.06.2017 (+5) 6.500 kr
Kristiansund Kristiansund 29.05.2017 (+13) 1 dag29.05.2017 (+13) 6.500 kr

Livbåtfører konverteringskurs

Vi tilbyr kurs i livbåtfører konverteringskurs. Etter endt kurs skal elevene ha fått innføring i hovedsystemene i aktuell livbåt. Kurset skal sikre at kursdeltaker har tilstrekkelig kompetanse til å delta på repetisjonskurs på ny livbåt-type.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 timer 1.500 kr

Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Vi tilbyr Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 29.05.2017 (+4) 4 dager29.05.2017 (+4) 18.700 kr

Livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr kurs i livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 12.06.2017 (+13) 1 dag12.06.2017 (+13) 9.200 kr

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk

Vi tilbyr påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.06.2017 (+3) 3 dager21.06.2017 (+3) 10.700 kr
Haugesund Haugesund 14.06.2017 (+3) 3 dager14.06.2017 (+3) 10.700 kr
Kristiansund Kristiansund 31.05.2017 (+8) 3 dager31.05.2017 (+8) 10.700 kr
Stavanger Stavanger 04.07.2017 (+3) 3 dager04.07.2017 (+3) 10.700 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdateringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.06.2017 (+3) 2 dager22.06.2017 (+3) 7.900 kr
Haugesund Haugesund 07.06.2017 (+5) 2 dager07.06.2017 (+5) 7.900 kr
Kristiansund Kristiansund 29.05.2017 (+28) 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 06.06.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 12.06.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 19.06.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 26.06.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 03.07.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 10.07.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 24.07.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 31.07.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 07.08.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Stavanger Stavanger 04.07.2017 (+3) 2 dager04.07.2017 (+3) 7.900 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.06.2017 (+3) 5 dager19.06.2017 (+3) 16.400 kr
Haugesund Haugesund 12.06.2017 (+3) 5 dager12.06.2017 (+3) 16.400 kr
Kristiansund Kristiansund 29.05.2017 (+9) 5 dager29.05.2017 (+9) 16.400 kr
Stavanger Stavanger 19.06.2017 (+3) 5 dager19.06.2017 (+3) 16.400 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.06.2017 (+3) 2 dager22.06.2017 (+3) 8.000 kr
Haugesund Haugesund 07.06.2017 (+5) 2 dager07.06.2017 (+5) 8.000 kr