Terje Forsberg

Terje Forsberg ble født i desember 1950, men ifølge ham selv ble han først født i 1970. Det var da han møtte Gud for første gang.

"I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som ingen eide. Min far var alkoholiker og voldelig. Jeg ble mobba på skolen og hadde ingen venner. Vi flytta mye, fikk lite mat og holdt på å fryse i hjel.

På barneskolen ble jeg erklært evneveik av en lærer. Det fulgte meg gjennom hele skolegangen. 20 år gammel var jeg et vrak, og kunne verken lese eller skrive. Men det skulle vise seg at læreren tok feil.

Høsten 2003 fikk Terje Forsberg billighetserstatning fra Staten for tapt barndom. Han hadde da fullført videregående opplæring. I dag er Forsberg en ettertraktet foredragsholder og forfatter av fire bøker. Som artikkelen fra SA.no, 21. november 2020 viser, er han også rideinstruktør og leverer tjenester innen sjømannskap (spleising av tauverk og fortøyning):


AUTORISERT RIDELÆRER" Som er tildelt Østfold prisen."

" Ambulerende" Med mange års erfaring bl.a. Starum , private ridebaner og leder for ridesenter. 60 år, til og fra med hest.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet  

Knopp - Stikk - Fortøyiningskurs - Privat/bedriftsinternt

Jeg tilbyr kurs i spleising av tau til privat personer og/eller grupper, Spleising av 3, 4 slått og 8-flettet tau. Jeg underviser grupper, (båtforeninger) enkeltindivider, i knopp, stikk, spleising og fortøyning.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  

Spleising av tau – Et glemt kunststykke! - Privat/bedriftsinternt

Jeg tilbyr kurs i spleising av tau til privat personer og/eller grupper, Spleising av 3, 4 slått og 8-flettet tau. Jeg underviser grupper, (båtforeninger) enkeltindivider, i knopp, stikk, spleising og fortøyning.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr