HMS og kvalitetsstyring: Vi tilbyr HMS-systemet hmssystem.no, samt enkle, intuitive nettbaserte håndbøker som inneholder det myndighetene krever. I tillegg tilbyr vi rådgivning og hjelp - når ulykken er ute. Kurs og opplæring: Vi tilbyr nettbaserte kurs, webinarer og fysiske kurs. Nettbaserte kurs er kostnadsbesparende og effektivt, men noen ganger er det riktig å sitte ned i et konferanserom og lytte til forelesninger. Kompetanse og kundeservice: Vi tilbyr hjelp med søknadsprosesser, tilsynssaker og bedriftshelsetjeneste for å nevne noe. Vi legger stor vekt på å være tilgjengelige, og å finne løsninger på utfordringer.


 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>

Anhukerkurs - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert anhukerkurs. I 2013 kom det krav om at anhuker, stropper og signalgiver som et minimum skal ha dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid».

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2.990 kr  

Anhukerkurs (engelsk) - nettkurs

We offer online anhukerkurs in english. In 2013, a requirement was introduced that slingers, strappers and signallers be given as a minimum must have documented safety training in accordance with the «Regulations on carrying out work».

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2.990 kr  

Anhukerkurs (litauisk) - nettkurs

We offer online anhukerkurs in lithuanian. In 2013, a requirement was introduced that slingers, strappers and signallers be given as a minimum must have documented safety training in accordance with the «Regulations on carrying out work».

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2.990 kr  

Anhukerkurs (polsk) - nettkurs

We offer online anhukerkurs in polish. W 2013 roku zostal wprowadzony wymóg aby hakowy i sygnalista jako minimum musieli miec udokumentowane szkolenie BHP zgodnie z „Regulaminem wykonywania pracy”.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2.990 kr  

Arbeid i høyden med fallsikring - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert kurs om arbeid i høyden med fallsikring. Fall er en av de vanligste årsaker til skader og dødsfall på arbeidsplassene. Arbeidstakere som utfører arbeid i høyden bør derfor ha nødvendig opplæring, øvelse og kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.490 kr  

Arbeid i høyden med fallsikring (engelsk) - nettkurs

We offer online-course about arbeid i høyden med fallsikring in english. Falls are one of the most common causes of injuries and deaths in the workplace. Employees who perform work at height should therefore have the necessary training, practice and qualifications for the safe execution of offers.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.490 kr  

Arbeid i høyden med fallsikring (litauisk) - nettkurs

We offer online-course about arbeid i høyden med fallsikring in lithuania. Falls are one of the most common causes of injuries and deaths in the workplace. Employees who perform work at height should therefore have the necessary training, practice and qualifications for the safe execution of offers.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.990 kr  

Arbeid i høyden med fallsikring (polsk) - nettkurs

We offer online-course about arbeid i høyden med fallsikring in polish. Falls are one of the most common causes of injuries and deaths in the workplace. Employees who perform work at height should therefore have the necessary training, practice and qualifications for the safe execution of offers.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.490 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>