Spiria er nettstedet for kurs og veiledere for deg som ønsker mer kunnskap og inspirasjon for å starte – eller videreutvikle egen reiselivs- og opplevelsesbedrift. Spiria gir nyttig og praktisk kunnskap og veiledning for å ta best mulig veivalg fram til målet. Spiria gir deg handlingskompetanse. Her kan du lese, lære, søke mer kunnskap mv. samtidig som du kan anvende kunnskapen i planlegging, gjennomføring og drift av reiselivsvirksomheten

Spiria driftes av Norsk Turistutvikling AS (NTU) som er et rådgivningsfirma innen reiseliv og næringsutvikling. Med lang erfaring kjenner vi etter hvert de viktige detaljer som må være til stede for å øke konkurransekraften og lønnsomheten. Derfor har vi etablert Spiria som en kurs- og veiledningsportal, for å kunne formidle kunnskap og erfaringer til så mange som mulig på en enkel måte.


 |  1 2   |  Neste side >>

Budsjettering for reiselivsbedrifter

Vi tilbyr kurs i budsjettering for reiselivsbedrifter. Kurset og veiledningen skal lære deg å sette opp budsjetter og beregne nøkkeltall. Kurset er nettbasert med moduler. Her er også maler i excel som du kan benytte til å legge inn egne regnskapstall og lage egne budsjetter.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 måneder 1.850 kr  

Har overnattingsbedriften lønnsomme priser til enhver tid?

Kunnskap om kalkulasjon og prissetting er grunnleggende og avgjørende for lønnsomheten overlevelse i bedriften. Kurset gir kunnskap om hvordan du kan beregne priser på et opphold eller arrangementer, slik at du oppnår lønnsomhet og tjener penger på det du tilbyr.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 måneder 1.850 kr  

Reiselivsutvikling i og ved verneområder

Har du planer for reiselivssatsing i eller ved vernede områder, bør du ta dette nettkurset. Det skal gjøre deg i stand til å utarbeide en egen forretningsplan for en reiselivssatsing.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 måned Fra 3.760 kr  

Universell utforming gir bedre opplevelser for alle i overnatting

Vektlegg mer universell utforming og få økt markeds- og inntjeningsmuligheter - til hotell, fjellstue, gjestegård, gårdshotell, turisthytte, mv. Her får du kompetanse på hvordan du kan gjøre tilgjengeligheten og tilretteleggingen slik at alle kan få bedre opplevelser ved opphold i bedriften.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 år 1.590 kr  

Universell utforming gir bedre opplevelser for alle på serverings

Vektlegg mer universell utforming og få økt markeds- og inntjeningsmuligheter! Her får du forståelse av mange gjesters behov, og hvor viktig dette er for markedsmulighetene til serveringsbedriften.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 år 1.290 kr  

Universell utforming i publikumsbygg, uteområder, museer ol

Vi tilbyr kurs i Universell utforming gir bedre opplevelser for alle i publikumsbygg, uteområder, museer og utstillinger. Vektlegg mer universell utforming og gi flere besøkende flere og bedre opplevelser!

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 år 1.590 kr  

Universell utforming i reiselivet gir bedre opplevelser for alle

Hvorfor er det viktig med mer universell utforming i reiselivs- og opplevelsesbedrifter? Om du eier, driver eller jobber i en reiseliv- og opplevelsesbedrift eller et spisested, er det sikkert viktig for deg at alle gjestene får gode opplevelser og er fornøyd med oppholdet.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 måneder Gratis kr  

Veileder for mindre reiselivsbedrifter

Veilederen tar for seg driftsmessige forhold og utfordringer for bygdeturismeverter. Tema er bl.a. driftsrutiner, markedskunnskap og markedsføring, salg/booking, service/vertskapsrollen, kvalitetssikring og økonomi. Kjøp kurset og du kan få tilgang i dag!

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 år Fra 3.760 kr  
 |  1 2   |  Neste side >>