SAS Institute

SAS er ledende leverandør av løsninger for Business Intelligence - løsninger som gir beslutningstakere muligheten til å ta riktige beslutninger. Grunnlaget for innsikt har du allerede i de enorme datamengdene din virksomhet samler opp i ulike databaser, samt i informasjon om eksterne forhold som kan kjøpes eller hentes fra ulike databaser. Utfordringen er å få oversikt og sammenstille data fra ulike kilder, i ulike formater og med forskjellig detaljeringsgrad - og samtidig ivareta datakvalitet og unngå manuelle, repeterende arbeidsprosesser. SAS har i dag markedets mest komplette løsninger for virksomhetsstyring, og helt siden 1976 har vi gitt våre kunder muligheten til å ta innsiktsbaserte beslutninger. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper deg med å avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter.


SAS Visual Statistics: Interactive Model Building

This course introduces SAS Visual Statistics for building predictive models in an interactive, exploratory way. Exploratory model fitting is a critical step in modeling big data. This course addresses SAS Visual Statistics software.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 2 dag 11.220 kr  

SAS Visual Statistics: Interactive Model Building - live web

This course introduces SAS Visual Statistics for building predictive models in an interactive, exploratory way. Exploratory model fitting is a critical step in modeling big data. This course addresses SAS Visual Statistics software.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 09.05.2024 14 timer09.05.2024 12.600 kr