Røyken & Hurum Trafikkskole AS

Med 35 års erfaring innen kjøreopplæring er Røyken & Hurum Trafikkskole AS en av Buskeruds mest tradisjonsrike trafikkskoler. Dette kombinert med at vi har en av de mest moderne læringsteknikkene innen kjøretrening, gjør oss til et sikkert valg når du skal ta førerkortet. Vårt fokus ligger på din kjøreopplæring. Trivsel er en av de viktigste faktorene når det gjelder å skape et godt læringsmiljø. For å lære må man trives, og dette vet vi. Derfor bygger vi kjøreopplæringen rundt eleven, ikke omvendt. Våre kjørelærere gjør det de kan for at din kjøreopplæring skal være sikker, lærerik og uproblematisk. Vår jobb er at du til syvende og sist skal være en del av et trafikkbilde på tryggest mulig vis.


Førerkort klasse BE

Førerkort klasse BE

Sted Dato Varighet Pris
Hurum Hurum  

Førerkortklasse A1

Ta førerkortklasse A1 hos oss.

Sted Dato Varighet Pris
Frogn / Drøbak Frogn / Drøbak  
Hurum Hurum  

Mopedførerkort

Ta mopedførerkort hos oss.

Sted Dato Varighet Pris
Hurum Hurum 8.650 kr  

Mørkekjøring

Vi arrangerer kurs i mørkekjøring fra Oktober til Mars

Sted Dato Varighet Pris
Frogn / Drøbak Frogn / Drøbak 2 timer 1.750 kr  
Hurum Hurum 2 timer 1.750 kr  

Pakke 1 - førerkort klasse B

Førerkort klasse B

Sted Dato Varighet Pris
Hurum Hurum 15.950 kr  

Pakke 2 - førerkort klasse B

Da elevens behov for kjøreopplæring utover det obligatoriske er høyst forskjellig, har vi nå valgt og ikke definere denne pakkens innhold. All kjøreopplæring du kjøper blir trukket fra dette beløpet helt til det er brukt opp.

Sted Dato Varighet Pris
Hurum Hurum 23.950 kr  

Privat øvelseskjøring - samarbeid

Vi anbefaler at opplæringen i samarbeid med kjøreskolen starter ved fyllte 16 år og gjør opplæringen ferdig 1. året. Da vil eleven få mengdetrening på høyt nivå frem til førerprøven!Kjøreskolene har godt utdannete lærere med god erfaring i opplæring av nye bilførere.

Sted Dato Varighet Pris
Hurum Hurum  

Trafikalt grunnkurs

Vi arrangerer trafikale grunnkurs normalt hver måned. Kursdager hos oss er normalt mandager og onsdager eller torsdager.

Sted Dato Varighet Pris
Frogn / Drøbak Frogn / Drøbak  
Hurum Hurum