Quality Norway AS

Quality Norway skal være en kreativ kraft for eierforeningene, tilsluttende foreninger og norsk næringsliv. Vår styrke ligger i flerfaglighet og denne styrken skal vi bruke til å øke verdiskapningen for våre kunder og eiere.


<< Forrige side  |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>

Kontrollørkurs G00 Generell del - Fagplan 2037

Vi tilbyr kontrollørkurs G00 Generell del - Fagplan 2037. Dette generelle kurset danner utgangspunktet for alle kontrollørkurs innenfor fagområdet kraner både onshore og offshore.

Sted Dato Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 31.08.2020 3 dager31.08.2020 fra 10.600 kr  

Koordinatorskolen

Vi tilbyr koordinatorskolen som går over 2 samlinger. Koordinatorskolen gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 2 + 2 dager fra 13.600 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 02.06.2020 (+4) 2 + 2 dager02.06.2020 (+4) fra 13.200 kr  
Stavanger Stavanger 13.10.2020 2 + 2 dager13.10.2020 fra 15.300 kr  
Trondheim Trondheim 2 + 2 dager fra 13.200 kr  

Lederskolen - kunsten å lykkes som leder - nettkurs

Bli en morgendagens leder som er fleksibel, nysgjerrig, lyttende og målrettet!

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie fra 8.900 kr  

Maskinforskriften, Forskrift om maskiner

Formålet med maskinforskriften er å sikre at maskiner og sikkerhetskomponenter bygges slik at arbeidstakere, forbrukere, dyr og gjenstander er vernet mot skader på liv og helse, og ikke blir utsatt for uheldige belastninger.

Sted Dato Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 10.06.2020 (+1) 1 dag10.06.2020 (+1) fra 4.500 kr  

Medlemsmøte Byggkvalitet - Digitalt medlemsmøte

Rapporten "Forsvarlig byggkvalitet - kompetanse, kontroll og seriøsitet" ble overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet i februar 2020. Denne er nå sendt ut på høring, med frist 1. september.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Gratis kr  

Medlemsmøte KranTeknisk Forening - KTF

Velkommen til åpent møte i KranTeknisk Forening. Møtet er også en arena for de som ikke er medlemmer i KTF, men som er faglig interessert. KranTeknisk Forening arrangerer jevnlig medlemsmøter over hele landet.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag Gratis kr  
Sola Sola 1 dag Gratis kr  

NORSOK R-002 Lifting Eqiupment

Den oppdaterte versjonen av NORSOK R-002 gir et høyere sikkerhetsnivå for noe av løfteutstyret ved en moderat kostnadsøkning, samtidig som den reduserer kostnadene til annet løfteutstyr. Når standardkrav mangler, er designkrav gitt i teksten.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 01.10.2020 2 dager01.10.2020 fra 9.600 kr  

NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt og NS 8406

Kurset foretar en gjennomomgang av alle de sentrale og praktisk viktige reglene i de to entreprisestandardene, så som reglene om endringer, fristforlengelse og forsering. Vederlag og betaling. Overtakelse og sluttoppgjør. Mangler og forsinkelse.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 22.09.2020 (+1) 2 dager22.09.2020 (+1) fra 9.000 kr  
<< Forrige side  |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>