Norwegian Teaching

If you want to learn Norwegian from a professional.
If you are an expat and looking to have accredited and approved hours of language course and social studies course for permanent residency purpose.

If you want to finish the course quickly and get certified.
You have come to the right place!

We can work together and raise you up to the ladder of success.


Migranorsk - A1, A2, og B1

Migranorsk er et nettkurs i norsk på nivåene "Start", A1, A2, og B1. Migranorsk offers online learning options in Norwegian on level "Start", A1, A2, and B1. 1 time veiledning med lærer per måned inkludert. 1 hour tutoring per month is included.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 måned 1.790 kr  

Migranorsk Start A0

Dette er for nybegynnere som ønsker å få en rask og lett introduksjon til det norske språket ved bruk av videoepisoder, interaktive øvelser, en multimediaordbok og en grammatikk-guide. This is for beginners who want a quick and easy introduction to the Norwegian language.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 måned 1.690 kr  

Norskkurs godkjent av UDI/ Norwegian approved by UDI - Min vei

Min Vei er et komplett 3-trinnskurs i norsk fra grunnleggende til avansert nivå. 1 time veiledning med lærer per måned inkludert. 1 hour tutoring per month is included.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 - 24 mnd fra 1.190 kr  

Samfunnskunnskap 50 timer/Social Studies 50 hours approved by UDI

Dette kurset er for alle som skal søke om permanent oppholdstillatelse i Norge. This course is for everyone who is applying for permanent residency permit in Norway.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 måneder 3.590 kr