Norsk Nettskole AS

Filosofi og mål

Norsk Nettskole forutsetter at mennesker bygger sin egen kunnskap ut ifra tilgjengelig informasjon og at det skjer best i samhandling og møte med andre. Vi har som mål og formål å tilby moderne løsninger, teknologi og kompetanse innen fjernundervisning.

Selskapet

  • tilbyr kompetanse og verktøy innen fjernundervisning.
  • er i tett samarbeid med Pedit AS som utvikler verktøyet Pedit.
  • utvikler og tilbyr undervisningstilbud både selvstendig og i samarbeid med private og offentlige institusjoner.
  • legger til rette nettbasert læring for offentlige/private institusjoner og næringsliv.
  • utvikler og benytter moderne didaktisk tenking og fjernundervisningsmetodikk.
  • utvikler og formidler multimediale læremidler.


Matematikkvansker og dyskalkuli

Kurset setter skolen i stand til å gi elever med matematikkvansker god og tilpasset undervisning. Lærere, skoleledelse og foresatte får kunnskap, ferdigheter og rutiner slik at elever med disse utfordringene får den hjelp de har krav på. Kurset har fokus på matematikklærerne.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 23.10.2019 24 timer23.10.2019 3.500 kr