Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag.

Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.


 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>

Damsikkerhet II

NVE har godkjent kurset som dekkende for spesifikk teoretisk opplæring som kreves av vassdragsteknisk ansvarlige i klasse 2, 3 og 4 i tråd med forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (2010). Kurset er utarbeidet i samråd med NVE og Energi Norge.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 04.11.2019 2 samlinger04.11.2019 20.000 kr  

Digital strategi og ledelse

Digitalisering har blitt et moteord med store konsekvenser, men med diffust innhold. Kurset gir innføring i hvordan ledere kan ta digitalisering i bruk for å møte fremtidens behov samt utvikle bedre produkter og kundeløsninger.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.10.2019 Nettbasert kurs. aktiviteter tilsva...12.10.2019 25.000 kr  

Digitalisering - muligheter og trusler

Hva betyr egentlig digitalisering? Hvilke trusler må vi være oppmerksomme på? Og hvilke forretningsmessige muligheter medfører digitaliseringen? Dette innføringskurset vil gi deg kunnskap om hva digitalisering er, og hvilke effekter digitalisering har på organisasjoner og næringsliv.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 02.10.2019 Nettbasert kurs. aktiviteter tilsva...02.10.2019 18.000 kr  

Digitalisering & digital transform.(Tekn. og samfunnsutv.) - nett

Digitalisering & digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling - nettbasert.) I dette kurset vil du lære om hva som er spesielt med det digitale nettsamfunnet sammenlignet med industrisamfunnet, og om forskjellene mellom digital- og industriell økonomi.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.09.2019 03.09.2019 4.800 kr  

Digitalisering av verdiskaping

Målet med kurset er å bli kjent med ulike perspektiver, konsepter og muligheter ved bruk av digitale plattformer, modeller og strategier i verdiskaping. Selv om kurset ikke har teknisk fokus er det viktig at deltakerne forstår de tekniske og ledelsesmessige implikasjonene knyttet til digitalisering

Sted Dato Varighet Pris
Ålesund Ålesund 06.04.2020 Nettbasert kurs. aktiviteter tilsva...06.04.2020 25.000 kr  

Digitalisering og digital transformasjon -(Tekn. og samfunnsutv.)

Digitalisering og digital transformasjon (tidl. Teknologiendring og samfunnsutvikling) I dette kurset vil du lære om hva som er spesielt med det digitale nettsamfunnet sammenlignet med industrisamfunnet, og om forskjellene mellom digital- og industriell økonomi.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 10.09.2019 4 dager10.09.2019 18.000 kr  

Dramaterapi

Kurset gir en praktisk og teoretisk innføring i hvordan drama- og teaterbaserte metoder kan brukes intensjonelt som ressursorientert dramaterapi. Du vil lære metoder og teknikker som kan supplere det du kan fra før av og sette dette i nytt perspektiv gjennom fokus på helsefremming og forebygging.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 17.09.2019 Seminarbaserte kurs17.09.2019 6.000 kr  

Executive Project Leadership Program (PK6235)

Executive Project Leadership er en utdanning for ledere på høyt nivå i prosjektbaserte organisasjoner. NTNU har Europas største forskningsmiljø innen prosjektledelse og tilbyr Executive Project Leadership Program i samarbeid med Handelshøyskolen BI.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 03.09.2019 03.09.2019 195.000 kr  
 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>