Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag.

Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.


 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>

Akuttmedisin for legevaktpersonell

Kurset i Akuttmedisin for legevaktpersonell dekker kravet fra Helsedirektoratet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin, samt kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk pasientrettet arbeid.

Sted Dato Varighet Pris
Gjøvik Gjøvik 22.10.2020 22.10.2020 5.000 kr  

Coaching og veiledning som ledelsesverktøy

Kurset gir innsikt i hvordan coaching og veiledning kan anvendes for å møte de prestasjons - og relasjonsutfordringer det moderne arbeidslivet krever.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 14.09.2020 14.09.2020 10.2500 kr  

Damsikkerhet II

NVE har godkjent kurset som dekkende for spesifikk teoretisk opplæring som kreves av vassdragsteknisk ansvarlige i klasse 2, 3 og 4 i tråd med forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (2010). Kurset er utarbeidet i samråd med NVE og Energi Norge.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 02.11.2020 2 samlinger02.11.2020 21.000 kr  

Digital strategi og ledelse

Digitalisering har blitt et moteord med store konsekvenser, men med diffust innhold. Kurset gir innføring i hvordan ledere kan ta digitalisering i bruk for å møte fremtidens behov samt utvikle bedre produkter og kundeløsninger.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15.04.2021 Nettbasert kurs. aktiviteter tilsva...15.04.2021 25.000 kr  

Digitalisering av verdiskaping

Målet med kurset er å bli kjent med ulike perspektiver, konsepter og muligheter ved bruk av digitale plattformer, modeller og strategier i verdiskaping. Selv om kurset ikke har teknisk fokus er det viktig at deltakerne forstår de tekniske og ledelsesmessige implikasjonene knyttet til digitalisering

Sted Dato Varighet Pris
Ålesund Ålesund 11.02.2021 Nettbasert kurs. aktiviteter tilsva...11.02.2021 24.000 kr  

Digitalisering i samfunn og arbeidsliv

I dette kurset vil du få grunnleggende innsikt i samspillet mellom teknologi og samfunnsendringer. I faget drøftes det spesielt den nye bølgen av digitalisering som karakteriseres av fenomener som stordata, maskinlæring, smarte algoritmer, kunstig intelligens og avanserte nettverksløsninger.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 10.09.2020 4 dager10.09.2020 10.250 kr  

Dramaterapi

Kurset gir en praktisk og teoretisk innføring i hvordan drama- og teaterbaserte metoder kan brukes intensjonelt som ressursorientert dramaterapi. Du vil lære metoder og teknikker som kan supplere det du kan fra før av og sette dette i nytt perspektiv gjennom fokus på helsefremming og forebygging.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 14.09.2020 Seminarbaserte kurs14.09.2020 6.000 kr  

Forskningsbiobanking - Helsedata og persontilpasset medisin

Mange forskere vil i dag hevde at forskning på humant biologisk materiale vil være av stor betydning for å løse framtidens sykdomsutfordringer. Imidlertid er det mange hensyn å ta når biologisk materiale og helsedata skal inngå i et forskningsprosjekt.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 30.09.2020 Ta kontakt for mer informasjon Fjer...30.09.2020 7.500 kr  
 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>