Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag.

Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.


 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>

Akuttmedisin for legevaktpersonell

Kurset i Akuttmedisin for legevaktpersonell dekker kravet fra Helsedirektoratet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin, samt kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk pasientrettet arbeid.

Sted Dato Varighet Pris
Gjøvik Gjøvik 13.11.2019 13.11.2019 5.000 kr  

Digital strategi og ledelse

Digitalisering har blitt et moteord med store konsekvenser, men med diffust innhold. Kurset gir innføring i hvordan ledere kan ta digitalisering i bruk for å møte fremtidens behov samt utvikle bedre produkter og kundeløsninger.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.10.2020 Nettbasert kurs. aktiviteter tilsva...12.10.2020 25.000 kr  

Digitalisering & digital transform.(Tekn. og samfunnsutv.) - nett

Digitalisering & digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling - nettbasert.) I dette kurset vil du lære om hva som er spesielt med det digitale nettsamfunnet sammenlignet med industrisamfunnet, og om forskjellene mellom digital- og industriell økonomi.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 28.01.2020 28.01.2020 4.800 kr  

Digitalisering av verdiskaping

Målet med kurset er å bli kjent med ulike perspektiver, konsepter og muligheter ved bruk av digitale plattformer, modeller og strategier i verdiskaping. Selv om kurset ikke har teknisk fokus er det viktig at deltakerne forstår de tekniske og ledelsesmessige implikasjonene knyttet til digitalisering

Sted Dato Varighet Pris
Ålesund Ålesund 06.04.2020 Nettbasert kurs. aktiviteter tilsva...06.04.2020 25.000 kr  

Digitalisering og digital transformasjon -(Tekn. og samfunnsutv.)

Digitalisering og digital transformasjon (tidl. Teknologiendring og samfunnsutvikling) I dette kurset vil du lære om hva som er spesielt med det digitale nettsamfunnet sammenlignet med industrisamfunnet, og om forskjellene mellom digital- og industriell økonomi.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 28.01.2020 4 dager28.01.2020 18.000 kr  

Doppler ultralyd i obstetrikk

Kurset (emnet) tar for seg bruk av Doppler ultralyd på maternelle og føtale kar og i fosterhjerteundersøkelsen. Dette er en påbygging for de som har fullført Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre og obstetikere, og er et deltidstudium på 15 studiepoeng.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 16.03.2020 16.03.2020  

Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring

Kurset vil gi grunnleggende kunnskap innen moderne vedlikeholdsteori, spesielt innen terminologi, vedlikeholdsstyring, vedlikeholdsledelse, fremtidens indikatorer, edb-baserte styringssystemer, moderne vedlikeholdsanalyser og vedlikeholdsoptimalisering

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 17.03.2020 2 samlinger på 3 dager17.03.2020 18.000 kr  

Geografisk informasjonsbehandling

Geografiske informasjonssystemer (GIS) har etterhvert blitt et vanlig verktøy som kan benyttes i mange sammenhenger. Stadig nye fagmiljøer finner det formålstjenlig å bruke GIS til lagring analyse og presentasjon av geografisk relaterte data.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 25.11.2019 2 samlinger á fem dager i Trondheim...25.11.2019 25.250 kr  
 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>