Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.


Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser

Dårlig lindring av akutt smerte har negative konsekvenser for pasienten og helsetjenesten. Dårlig lindring innebærer lidelse, øker komplikasjonsraten og øker liggetiden i sykehus.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim  

Fintech, muliggjørende teknologier og endring

Du må ha fullført de fire nettmodulene som inngår for å kunne søke eksamen. Etter søknadsfristens utløp får du informasjon fra oss om betaling av kursavgift, semesteravgift og om tilgang til eksamenssystemet.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim Ta kontakt for mer informasjon Fjer... 10.000 kr  

Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet - nett

Hvordan veilede mennesker til å velge riktig utdanning og gjøre gode yrkesvalg? Mange foretar utdannings- og yrkesvalg som harmonerer lite med personlige forutsetninger. De mangler den oversikt og dømmekraft som trengs for å foreta meningsfull framtidsplanlegging.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15 dager 13.900 kr  

Organisasjon og endring

Kurset gir deg forståelse for organisasjonsteori og hvordan organisasjoner fungerer. Du får også innsikt i utfordringer ved og metoder for endring av organisasjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 samlinger à to dager. 16.500 kr  

Petroleum Cybernetics for Engineers and Managers

Kurset retter seg primært mot deg som er ansatt eller permittert/arbeidsledig innen olje-, gass- og leverandørindustrien. Efficient digital transformation of the oil and gas industry relies on people with knowledge of both petroleum and digital domains.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie  

Praktisk prosjektledelse

Et praktisk rettet, kostnadseffektivt og fleksibelt kurs i Prosjektledelse.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, NTNU Oslo 16.500 kr  
Oslo Oslo Ta kontakt for mer informasjon Fjer... 15.500 kr  
Trondheim Trondheim 2 samlinger à to dager 15.500 kr  

Praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen

Dette er et spesialtilpasset emne som vil gi en grunnleggende innføring i praktisk ledelse og gjennomføring av prosjekter innen akvakultur. Emnet tar for seg fasedeling av prosjektet og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller sett i forhold til sin kontekst.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.000 kr  

Strålingsbiofysikk

NTNU tilbyr kurset Strålingsbiofysikk. Videreutdanningskurset tilbys for å dekke et nasjonalt behov for økt formalisert kompetanse innen medisinsk fysikk. Dette emnet gir en innføring i sentrale temaer innen energideponering i biologiske materialer ved bestråling med ioniserende stråling.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim