Maria Meisfjord

Jeg ble klar over mine synske evner som barn, men først i voksen alder har jeg lært å verdsette og utvikle dem. Jeg er blitt mer bevisst på hvordan jeg kan bruke dem til hjelp og glede for andre og meg selv. Det har tatt meg mange år å anerkjenne evnene mine som en del av meg. Nå gir de meg en følelse av at jeg er mer på plass i meg selv, og de har åpnet min nysgjerrighet til å utforske og utvikle evnene videre.

Jeg har tatt mange kurs i mediumskap her i Norge. I tillegg har jeg flere ganger deltatt ved den internasjonal skolen The Arthur Findlay College i England . Videre er jeg godkjent sertifisert medium. Flere healing kurs har det også blitt, blant annet Reconnection kurs med Eric Pearl.
Om mitt arbeid som klarsynt Medium
?
Jeg har tatt i mot kunder i 10 år på telefon og i arbeidsrommet hos meg. en god del husrens og vennetreff har det også blitt. Ellers har jeg hatt "Stand" på Alternativ messer rundt omkring i Norge og jevnlig utført offentlig demonstrasjoner hos NSF.


Intuisjon og Mediumskap kurs 11 - 12 Desember 2021

Intuisjon og Mediumskap kurs del 2 Velkommen! På kurs for å utforske evnene du allerede har. Gjennom ulike øvelser og oppgaver vil du oppleve og erfare din egen sterke intuisjon og styrke tilliten til den. Intuisjonen er det beste redskapet vi har, når vi skal gjøre gode fremtidige valg.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 11.12.2021 1 helg11.12.2021 2300 kr  

Intuisjon og Mediumskap kurs 23 -24 Oktober 2021

Velkommen! På kurs for å utforske evnene du allerede har. Gjennom ulike øvelser og oppgaver vil du oppleve og erfare din egen sterke intuisjon og styrke tilliten til den. Intuisjonen er det beste redskapet vi har, når vi skal gjøre gode fremtidige valg.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 30.10.2021 1 helg30.10.2021 2300 kr  

Intuisjon og Mediumskap kurs 6 September 2021

Velkommen! På kurs for å utforske evnene du allerede har. Gjennom ulike øvelser og oppgaver vil du oppleve og erfare din egen sterke intuisjon og styrke tilliten til den. Intuisjonen er det beste redskapet vi har, når vi skal gjøre gode fremtidige valg. Dette kurset går over 3 kvelder.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 kvelder 2300 kr  
Oslo Oslo 3 kvelder 2300 kr  

Meditasjon og Klarsynt Kurs Dagtid 8 september 2021

Velkommen på kurs! Her vil du lære å meditere med intensjoner og utvikle ditt klarsyn. Gjennom mange ulike øvelser og oppgaver vil du bli bedre kjent med ditt eget sanseapparat, og styrke tilliten til den. Jeg vil bruke mitt klarsyn og hjelpe deg med øvelser og gir deg ulike teknikker.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 1300 kr  

Mediumskap og Klarsynt kurs for avansert /viderekommende 4 Des.

Velkomme! Om kurset Dette kurset er for de som kan kanalisere. Du vil få trent på å få god flyt når du arbeider synsk og som medium. Du vil også få trene på å takle når det blir vanskelig og hvordan håndtere dette. Du skal også lære å skille hvor du henter informasjonen fra.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 04.12.2021 1 helg04.12.2021 2300 kr