Maria Meisfjord

Jeg ble klar over mine synske evner som barn, men først i voksen alder har jeg lært å verdsette og utvikle dem. Jeg er blitt mer bevisst på hvordan jeg kan bruke dem til hjelp og glede for andre og meg selv. Det har tatt meg mange år å anerkjenne evnene mine som en del av meg. Nå gir de meg en følelse av at jeg er mer på plass i meg selv, og de har åpnet min nysgjerrighet til å utforske og utvikle evnene videre.

Jeg har tatt mange kurs i mediumskap her i Norge. I tillegg har jeg flere ganger deltatt ved den internasjonal skolen The Arthur Findlay College i England . Videre er jeg godkjent sertifisert medium. Flere healing kurs har det også blitt, blant annet Reconnection kurs med Eric Pearl.
Om mitt arbeid som klarsynt Medium
?
Jeg har tatt i mot kunder i 10 år på telefon og i arbeidsrommet hos meg. en god del husrens og vennetreff har det også blitt. Ellers har jeg hatt "Stand" på Alternativ messer rundt omkring i Norge og jevnlig utført offentlig demonstrasjoner hos NSF.


Intuisjon og Mediumskap / viderekommende 21 - 22 Oktober 2023

Velkommen! Kurset er for viderekommede- avanserte Dette kurset er laget for de som har god flyt og kontroll på mediumskapet sitt, men ønsker å kunne heve nivået sitt ved å gi gode readinger og bli trygger på seg selv. Hver " Sitters/kundes" opplevelse er Alfa omega i en reading/plattforms demo

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 1 helg 2200 kr  

Intuisjon og Mediumskap Grunnkurs del 1 14 - 15 Oktober 2023

Velkommen! På kurs for å utforske evnene du allerede har. Gjennom ulike øvelser og oppgaver vil du oppleve og erfare din egen sterke intuisjon og styrke tilliten til den. Intuisjonen er det beste redskapet vi har, når vi skal gjøre gode fremtidige valg.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 1 helg 2200 kr  

Mediumskap og Klarsynt kurs del 2. 18 - 19 November 2023

Velkomme! Dette kurset er Del 2 Kurset er for alle som har gått på kurs før enten hos meg eller andre steder.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 1 helg 2200 kr