Loe Elektro Kompetanse AS

Loe Elektro Kompetanse AS er en liten kompetansebedrift som har spesialisert seg på kurs og konsulenttjenester rettet mot elektrobransjen. Vi kan tilby de fleste typer kurs innen landbasert regelverk enten selvstendig eller gjennom våre samarbeidspartnere. Vår spesialitet er skredderskydde kursløsninger tilpasset virksomheters behov.


Eldre regelverk

Kurset gir en innføring i tidligere regelverk og gir deltakerne bedre forutsetninger for å kunne vedlikeholde, drifte og utføre endringer/utvidelser på elektriske anlegg som er bygget etter eldre regelverk.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Fra 3 timer Avtales kr  

Forskrifter om maskiner

Kurset er et innføringskurs i regelverk som gjelder for maskiner, og tar for seg krav som gjelder ved bygging av maskiner. Viktige prinsipper rundt maskinsikkerhet, risikovurdering, kompetansebehov og dokumentasjon som må være på plass før maskiner som skal settes i drift.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Fra 4 timer Avtales kr  

FSE & førstehjelp

Vi tilbyr FSE og førstehjelpkurs. Kurset dekker myndighetenes krav til årlig opplæring av elektrofagarbeidere Lavspent/høyspent.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Fra 4 timer Avtales kr  

FSE instruert førstehjelp

Vi tilbyr FSE instruert førstehjelp. Kurset dekker myndighetenes krav til årlig opplæring av instruert personell. Innholdet baserer seg på Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Fra 4 timer Avtales kr  

Internkontroll for elektrovirksomheter

Vi tilbyr internkontroll for elektrovirksomheter. Kurset gir en innføring i Internkontrollforskriften, med fokus på å etterleve krav for virksomheter med elektropersonell ansatt. Opplæringen tar for seg innholdet i ett internkontrollsystem for installasjonsvirksomheter.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Etter avtale Avtales kr  

Kurs i overordnet elektrorelatert regelverk

Vi tilbyr kurs i overordnet elektrorelatert regelverk. Kurset er tilpasset ledere i elektrobedrifter og tar for seg sentrale forskrifter som man bør ha kjennskap til som leder i foretak som utfører arbeid på elektriske anlegg.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Fra 7 timer Avtales kr  

NEK 400

Vi tilbyr NEK 400. Kurset tar for seg samspillet med Forskrift om elektriske lav spenningsanlegg og NEK 400, og skal gi deltakerne bedre forutsetning for å forstå oppbygningen og hvordan man anvender normen

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Fra 4 timer Avtales kr  

Spesialtilpassende kurs

Vi tilbyr spesialtilpassende kurs. Ved behov kan kan vi skreddersy kursløsninger etter kundens ønske, da kan emner og innhold settes sammen for best mulig dekke samlet kompetansebehov.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Etter avtale Avtales kr