Kompetansehuset Neo

Dette er jobben vi gjør: Vi søker om finansiering av Kompetansepluss-kurs på vegne av våre samarbeidspartnere, vi leverer undervisningen og tar jobben med oppfølging og rapportering til myndighetene.

Vi bruker moderne informasjonsteknologi i administrasjonen av Kompetansepluss-kursene. Det betyr at det er lett å samarbeide med oss!

Vi jobber grundig med alle søknadene. Det betyr at du er sikret å få innvilget din søknad med oss som samarbeidspartner: I 2020 fikk vi 100% uttelling på søknadene

Vi legger vekt på kvalitet på kursene. En viktig faktor er å rekruttere gode lærere, dette har vi gode systemer for. I tillegg legger vi i administrasjonen til rette slik at lærerne ikke er alene i undervisningsoppdraget ute hos dere: Våre lærere får tips og triks fra pedagogisk ansvarlig hos oss. De hjelper også hverandre ved å utveksle erfaringer og dele tips. At lærerne trives tror vi fører til bedre undervisning ute hos dere.


Kompetansehuset Neos norsktest

En muntlig og skriftlig test som gir svar på hvor gode norskferdigheter medarbeiderne dine har – på en rask, sikker og menneskelig måte.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie `750 kr  

Kompetansepluss

Har du ansatte som trenger eller ønsker å bli bedre i norsk på arbeidsplassen? Da kan du søke om offentlig finansiert, yrkesrettet norskkurs hos Kompetansehuset Neo! Kompetansepluss er en tilskuddsordning fra staten som gir bedrifter gratis norskkurs for sine ansatte.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Kurset går over 140 timer. Gratis kr  

Norskkurs - gratis - på arbeidsplassen (B1)

Har du ansatte som ønsker å oppnå B1 norsknivå? B1-nivået i norsk kan være nødvendig for å få teamlederstilling eller for å ta videreutdanning. Disse kursene er gratis. Finanseringen kommer fra Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Kurset går over 80 timer. Gratis kr  

Profesjonelt renhold - nettkurs

Med nettkurs kan man heve sin renholdsfaglige kompetanse når det passer en selv. Gjennom kurset lærer man hva profesjonelt renhold innebærer av metoder og vurderinger. Etter å ha gjennomført kurset er man i stand til å utføre profesjonelt renhold.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 måneder fra kjøpsdato 2.500 kr