Kompetansehuset Neo

Dette er jobben vi gjør: Vi søker om finansiering av Kompetansepluss-kurs på vegne av våre samarbeidspartnere, vi leverer undervisningen og tar jobben med oppfølging og rapportering til myndighetene.

Vi bruker moderne informasjonsteknologi i administrasjonen av Kompetansepluss-kursene. Det betyr at det er lett å samarbeide med oss!

Vi jobber grundig med alle søknadene. Det betyr at du er sikret å få innvilget din søknad med oss som samarbeidspartner: I 2020 fikk vi 100% uttelling på søknadene

Vi legger vekt på kvalitet på kursene. En viktig faktor er å rekruttere gode lærere, dette har vi gode systemer for. I tillegg legger vi i administrasjonen til rette slik at lærerne ikke er alene i undervisningsoppdraget ute hos dere: Våre lærere får tips og triks fra pedagogisk ansvarlig hos oss. De hjelper også hverandre ved å utveksle erfaringer og dele tips. At lærerne trives tror vi fører til bedre undervisning ute hos dere.


Eksamenskurs for fagbrevkandidater

Eksamenskurs for fagbrevkandidater - lær å skrive godt på teorieksamen. For mange som tar praksiskandidateksamen er teorien det vanskeligste. Og ikke minst det å skrive om teori på «riktig» måte på eksamen!

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4.800 kr  

Fagbrevkurs i salgsfaget

Har du erfaring innen salg, men ikke fagbrev? Vi tilbyr gratis nettbasert bransjekurs i salgsfaget. Kurset går over nett og du har jevnlige nettmøter med lærer og andre kursdeltakere.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Gratis kr  

Fagbrevkurs kokkefaget - videoundervisning

Ta fagbrevkurset hos oss og bestå fagprøven som kokk! Undervisningsvideoene dekker all teorien du skal lære, disse kan du se så mange ganger du vil. Still spørsmål til faglærer på nettmøter.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 måneder fra kjøpsdato 19.400 kr  

Fagbrevkurs renholdsoperatørfaget - videoundervisning

Ta fagbrevkurset hos oss og bestå fagprøven som renholdsoperatør! Undervisningsvideoene dekker all teorien du skal lære, disse kan du se så mange ganger du vil. Still spørsmål til faglærer på nettmøter.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 måneder fra kjøpsdato 19.400 kr  

Kompetansehuset Neos norsktest

En muntlig og skriftlig test som gir svar på hvor gode norskferdigheter medarbeiderne dine har – på en rask, sikker og menneskelig måte.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie `750 kr  

Kurs i grunnleggende digital kompetanse for reiselivet

Trenger du mer digital kompetanse? Vi kan tilby et gratis og fleksibelt kurs i grunnleggende digitale ferdigheter for deg som har jobbet eller jobber i reiselivsnæringen.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Ca. 3mnd - 10 nettmøter totalt Gratis kr  

Norskkurs - gratis - på arbeidsplassen

På kursene lærer deltakerne først og fremst det de trenger av grunnleggende ferdigheter på jobben. Yrkesretting er kjennetegnet på denne typen kurs.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Kursene er som regel på 140 timer. ... Gratis kr  

Norskkurs - gratis - Teams

På kursene lærer deltakerne først og fremst det de trenger av grunnleggende ferdigheter på jobben. Yrkesretting er kjennetegnet på denne typen kurs.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Kursene er som regel på 140 timer. ... Gratis kr