KIS Kompetanse

Hvem er vi?

KIS Kompetanse...
er et eget selskap i KIS-gruppen. KIS Kompetanse er sertifisert av Norsk Sertifisering som opplæringsvirksomhet
Hva kan vi?
KIS Kompetanse...
tilbyr et bredt spekter av kompetansegivende og sertifiserende kurs for landbasert industri, skipsfartsnæringen og offshore-relaterte virksomheter
Hva vil vi?
Bli din opplæringspartner!
Kontakt oss for nærmere samtale


<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   |  Neste side >>

Motorsag brukerkurs

Vi tilbyr brukerkurs i motorsag. Kurset gir brukere av bærbar kjedesag en god innføring i sikker bruk av sagen. Kurset har høy fokus på bruk av nødvendig personlig verneutstyr samt bl.a. sikker felling av trær og bruk av sagen.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.275 kr  
Drammen Drammen 1 dag 3.275 kr  

Motorsag brukerkurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr brukerkurs i motorsag for bedrifter. Kurset gir brukere av bærbar kjedesag en god innføring i sikker bruk av sagen. Kurset har høy fokus på bruk av nødvendig personlig verneutstyr samt bl.a. sikker felling av trær og bruk av sagen.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr  

Norsok R-003N - offshore

Vi tilbyr kurs i NORSOK Standard R-003-N. Kurset tar for seg krav til opplæring, roller og ansvar samt lover og regelverk knyttet opp som standarden.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 20.12.2019 (+3) 1 dag20.12.2019 (+3) 3.975 kr  
Drammen Drammen 10.01.2020 (+2) 1 dag10.01.2020 (+2) 3.975 kr  
Trondheim Trondheim 21.02.2020 (+1) 1 dag21.02.2020 (+1) 3.975 kr  

Norsok R-003N - offshore (engelsk)

Vi tilbyr kurs i NORSOK Standard R-003-N på engelsk. Kurset tar for seg krav til opplæring, roller og ansvar samt lover og regelverk knyttet opp som standarden.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.975 kr  
Drammen Drammen 1 dag 3.975 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 3.975 kr  

Operasjonelt ansvarlig person - offshore

Vi tilbyr kurs i operasjonelt ansvarlig person - offshore.

Sted Dato Varighet Pris
Drammen Drammen 28.01.2020 (+3) 2 dager28.01.2020 (+3) 9.010 kr  

Pakking sikring og transport av last samt brukerkontroll -engelsk

Vi tilbyr kurs i pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærer modul O-2.6 på engelsk. Hensikten med opplæringen er å gi personell som arbeider med sikring av last grunnopplæring i lastsikring og brukerkontroll av lastbærere.

Sted Dato Varighet Pris
Drammen Drammen 3 dager 13.900 kr  

Pakking sikring og transport av last, samt brukerkontroll (O-2.6)

Vi tilbyr kurs i pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærer modul O-2.6. Hensikten med opplæringen er å gi personell som arbeider med sikring av last grunnopplæring i lastsikring og brukerkontroll av lastbærere.

Sted Dato Varighet Pris
Drammen Drammen 07.01.2020 (+5) 3 dager07.01.2020 (+5) 13.900 kr  

Personløfter klasse A - B

Vi tilbyr kurs i personløfter klasse A - B. Etter gjennomført kurs skal deltageren kunne betjene en personløfter på en slik måte at han / hun ikke er til fare for seg selv eller sine arbeidskollegaer, og at utstyret brukes i henhold til fabrikantens anvisninger.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.475 kr  
Drammen Drammen 08.01.2020 (+7) 1 dag08.01.2020 (+7) 3.475 kr  
<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   |  Neste side >>