KIS Kompetanse

Hvem er vi?

KIS Kompetanse...
er et eget selskap i KIS-gruppen. KIS Kompetanse er sertifisert av Norsk Sertifisering som opplæringsvirksomhet
Hva kan vi?
KIS Kompetanse...
tilbyr et bredt spekter av kompetansegivende og sertifiserende kurs for landbasert industri, skipsfartsnæringen og offshore-relaterte virksomheter
Hva vil vi?
Bli din opplæringspartner!
Kontakt oss for nærmere samtale


<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   |  Neste side >>

Grunnleggende praksis truck - modul 3.2

Vi tilbyr grunnleggende kurs praksis truck - modul 3.2. Etter å ha gjennomgått og bestått modulene 1.1 (8 timer) og 2.2 (14 timer), skal eleven gjennomføre modul 3.2 (6 timer). Dette skal gi førerne god generell grunnopplæring i sikker bruk og praktisk forståelse for prinsippene for trucker.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 6 timer 2.500 kr  
Drammen Drammen 6 timer 2.500 kr  
Trondheim Trondheim 6 timer 2.500 kr  

HMS grunnkurs verneombud

Vi tilbyr HMS grunnkurs for verneombud. Kurset gir kunnskap og praktisk erfaring i å drive lokalt HMS arbeid, herunder en grunninnføring i arbeidsmiljøloven samt forskrifter for petroleumsindustrien.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 02.06.2020 4 dager02.06.2020 11.300 kr  
Drammen Drammen 4 dager 11.600 kr  
Trondheim Trondheim 4 dager 11.300 kr  

HMS grunnkurs verneombud - offshore

Vi tilbyr HMS grunnkurs for verneombud - offshore. Kurset gir verneombud den opplæring som Arbeidsmiljøloven og Rammeforskriften med tilhørende forskrifter forutsetter, slik at de respektive verv kan utføres på en tilfredstillende måte.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 02.06.2020 4 dager02.06.2020 11.300 kr  
Drammen Drammen 08.06.2020 4 dager08.06.2020 11.600 kr  
Trondheim Trondheim 4 dager 11.300 kr  

HMS grunnkurs verneombud - offshore (engelsk)

This course provides the safety officer with training according to the Work Environment Act, the Framework Regulations and amended regulations so that the respective duties can be performed in a satisfactory manner.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 40 timer 11.300 kr  
Drammen Drammen 40 timer 11.600 kr  

Kranbruker kurs (4 timer)

Vi tilbyr kranbrukerkurs over 4 timer. Kurset gir operatører av løfteinnretninger og løfteredskap en god grunnleggende teoretisk opplæring i egenkontroll og bruk av enkelt løfteutstyr i jobbsammenheng. Kurset er basert på arbeidsgivers risikovurdering.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 4 timer  
Drammen Drammen 4 timer  
Trondheim Trondheim 4 timer  

Kranbruker kurs (8 timer)

Vi tilbyr kranbrukerkurs over 8 timer. Kurset gir operatører av løfteinnretninger og løfteredskap en god grunnleggende teoretisk opplæring i egenkontroll og bruk av enkelt løfteutstyr i jobbsammenheng. Kurset er basert på arbeidsgivers risikovurdering.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 8 timer  
Drammen Drammen 8 timer  
Trondheim Trondheim 8 timer  

Løfteoperasjoner - Operasjonelt ansvarlig person

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.960 kr  
Drammen Drammen 2 dager 9.150 kr  

Løfteoperasjoner - Teknisk ansvarlig

Målsettingen med kurset er å gi deltakerne tilstrekkelig kunnskap til å kunne ivareta rollen "teknisk ansvarlig". Kurset gir svært nyttig kunnskap til personell som vedlikeholder løfteutstyr og til sakkyndige virksomheter som utfører arbeid med kontroll og vedlikehold av løfteutstyr offshore.

Sted Dato Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag 5.015 kr  
<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   |  Neste side >>