Ipsum AS er en ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert rådgivning, revisjon og kursleverandør innen kvalitet og miljø, Vi har kunder og utfører oppdrag i hele Norge, Norden og store deler av Europa.


Arbeidsmiljø ISO 45001:2018

Vi tilbyr kurs i praktisk tilnærming til standarden for Arbeidsmiljø ISO 45001:2018.

Sted Dato Varighet Pris
Sandnes Sandnes 2 dager 5.900 kr  
Stjørdal Stjørdal 2 dager 5.900 kr  
Ullensaker Ullensaker 2 dager 5.900 kr  

Kurs i HMS Standard IOGP 423

Vi tilbyr kurs i HMS Standard IOGP 423. HMS Standarden IOGP 423-01 er en rangering innenfor fagområdet HMS for leverandørindustrien til olje og gass, og skal rangerer virksomheter i forhold til leverandøren innenfor flere områder i forhold til HMS.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.600 kr  

Kurs i HMS Standard IOGP 423 - nettbasert

Vi tilbyr nettbasert kurs i HMS Standard IOGP 423. HMS Standarden IOGP 423-01 er en rangering innenfor fagområdet HMS for leverandørindustrien til olje og gass, og skal rangerer virksomheter i forhold til leverandøren innenfor flere områder i forhold til HMS.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 3.600 kr  

Kvalitetsledelse ISO 9001:2015 - oppdatering

Vi tilbyr oppdateringskurs i kvalitetsledelse ISO 9001:2015. Kurset vil også omfatte ISO 9000:2015, ISO 14001:2015 Miljøstyring da denne har fått samme struktur som ISO 9001:2015, samt ISO 19011:2011 i forhold til punktene som gjennomgås.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.900 kr  
Ullensaker Ullensaker 1 dag 3.900 kr  

Miljøledelse ISO 14001:2015 - godkjent oppdateringskurs

Vi tilbyr introduksjon og praktisk tilnærmelse til miljøledelse i forhold til ISO 14001:2015. Deltakerne får innføring i standardens krav, diskutere ulike utfordringer og får med seg verktøy som sjekklister mot standardens krav.

Sted Dato Varighet Pris
Sandnes Sandnes 1 dag 3.900 kr  
Stjørdal Stjørdal 1 dag 3.900 kr  
Ullensaker Ullensaker 1 dag 3.900 kr  

Miljøledelse ISO 14001:2015 - oppdateringskurs - nettbasert

Vi tilbyr introduksjon og praktisk tilnærmelse til miljøledelse i forhold til ISO 14001:2015 som nettbasert undervisning. Deltakerne får innføring i standardens krav, diskutere ulike utfordringer og får med seg verktøy som sjekklister mot standardens krav.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 3.900 kr  

Revisjonsteknikk ISO 19011:2018

Vi tilbyr kurs i revisjonsteknikk ISO 19011:2018. Kurset vil gi en praktisk tilnærming til revisjon og fokusere på revisjon som forbedringsarbeid. Kurset vil også omfatte elementer av det å bli revidert av sertifiseringsorganer, kunder og myndighetstilsyn.

Sted Dato Varighet Pris
Sandnes Sandnes 1 dag 3.900 kr  
Ullensaker Ullensaker 1 dag 3.900 kr  
Vennesla Vennesla 1 dag 3.900 kr  

Risikostyring

Vi tilbyr kurs i risikostyring. På kurset får du en praktisk tilnærming til styring av risiko og muligheter i organisasjonen og prosesser i samsvar med krav i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.900 kr  
Stjørdal Stjørdal 1 dag 3.900 kr  
Ullensaker Ullensaker 1 dag 3.900 kr  
Vennesla Vennesla 1 dag 3.900 kr