Impulssenteret

Impulssenteret har endret form i det siste, fra å være et fysisk senter med lokaler i Vaskerelven, registrert som et AS, til å bli det idealistiske foretaket det alltid egentlig har vært. Konsekvensen er hjemmekontor og litt mer flyktige lokaler. Grunnen til at Impulssenteret fortsatt finnes, er at det er nødvendig.


Kurs og foredrag om høysensitivitet

Å være høysensitiv har innvirkning på hvordan du opplever livet og verden, på godt og vondt. Forståelse har alt å si for hvordan du lever med det. Dette er et foredrag eller kurs for alle som er høysensitive, eller som jobber eller lever med mennesker.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 450 kr  

Privatundervisning engelsk

Skreddersydde språkøkter for deg som ønsker å bli tryggere i engelsk. Undervisningen tilpasses ditt nivå og temaene / fagtermene du har behov for.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 time 500 kr  

Privatundervisning norsk

Skreddersydde språkøkter for deg som ønsker å bli tryggere i norsk. Undervisningen tilpasses ditt nivå og temaene / fagtermene du har behov for.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 time 550 kr