Impulssenteret

Impulssenteret har endret form i det siste, fra å være et fysisk senter med lokaler i Vaskerelven, registrert som et AS, til å bli det idealistiske foretaket det alltid egentlig har vært. Konsekvensen er hjemmekontor og litt mer flyktige lokaler. Grunnen til at Impulssenteret fortsatt finnes, er at det er nødvendig.


Engelsk vg1, internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk

Trenger du å ta opp engelsk fra videregående, eller trenger du hjelp til å oppnå en god karakter? Look no further!

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 550 kr  

Kurs og foredrag om høysensitivitet

Å være høysensitiv har innvirkning på hvordan du opplever livet og verden, på godt og vondt. Forståelse har alt å si for hvordan du lever med det. Dette er et foredrag eller kurs for alle som er høysensitive, eller som jobber eller lever med mennesker.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 450 kr  

Livsveiledning høysensitivitet

Høysensitive trenger ofte veiledning med spesiell forståelse for deres sensitiviteter, da livsvalgene ofte er i konflikt med det samfunnet forventer.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 800 kr  

Privatundervisning engelsk

Vi tilbyr privatundervisning engelsk. Skreddersydde språkøkter for deg som ønsker å bli tryggere i engelsk. Undervisningen tilpasses ditt nivå og temaene / fagtermene du har behov for. Fysisk og/eller Zoom.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 time 500 kr  

Privatundervisning norsk

Vi tilbyr privatundervisning norsk, Skreddersydde språkøkter for deg som ønsker å bli tryggere i norsk. Undervisningen tilpasses ditt nivå og temaene / fagtermene du har behov for.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 time 500 kr