Gullfjell Consulting

Godt lederskap og medarbeiderskap kommer ikke av seg selv.
Ingen mennesker er født ledere. Ledere dannes og utdannes.
Vi utvikles gjennom erfaringer, utfordringer og i møte med mennesker og oppgaver.

Karakter og kompetanse er avgjørende ingredienser.
Heldigvis kan begge deler utvikles gjennom målrettet innsats. Dette krever vilje og evne til å tilegne seg nye ferdigheter, og mot til å gå i prosess med seg selv og andre.

Gullfjell Consulting eksisterer for å hjelpe organisasjoner, ledere og medarbeidere til å vokse inn i sitt fulle potensial.


 |  1 2   |  Neste side >>

Coaching - Bli bedre kjent med deg selv!

Mennesker har en rekke felles trekk som gjør at vi kan kjenne oss igjen i hverandre. Samtidig er vi alle noe helt for oss selv. Ingen er helt like - alle har noe som er annerledes. Vårt personlige DNA er helt unikt. Et varemerke på et enestående individ.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen  

Engasjement - Foredrag

Hvordan skape det, og hvordan beholde det.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet  

Helse, Miljø og Sikkerhet - Bedriftsinterne kurs

Kjernen i HMS handler om hvordan mennesker har det på arbeidsplassen. Både det fysiske, organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet er en del av HMS begrepet.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet  

Kurs i presentasjonsteknikk - Bedriftsinterne kurs

Vi kan ikke unngå å presentere. Lær å skape gode presentasjoner, få bedre selvtillit og høst bedre resutater.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet  

Lederutvikling

Vår tilnærming til lederutvikling begynner med lederen som person, lederens hverdag og utfordringer.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet  

Lederutviklingsprogrammet Vardeveien

Vardeveien Lederutvikling er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk og økte muligheter for læring og utvikling. I

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 4 samlinger à 2 dager 49.000 kr  

Mennesker og muligheter - Foredrag

Et foredrag om å oppdage, anerkjenne og bruke sine og medarbeidernes talenter.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet  

Organisasjonsutvikling - Bedriftsinterne kurs

Det er umulig å utvikle organisasjoner uten å utvikle menneskene i dem. Når mennesker utvikler seg, påvirker de også organisasjonene de arbeider i.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet  
 |  1 2   |  Neste side >>