Gestalt Psykoterapi

Gestalt Psykoterapi er…

• en opplevelsesorientert psykoterapi, som tar sikte på å styrke den enkelte i å oppleve seg selv som et unikt, levende og ansvarsbevisst menneske.

• en grunnleggende ide er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir.

• oppmerksomheten rettes mot hele mennesket: tanker, kropp og følelser. Gjennom å bevisstgjøre egne følelser, reaksjoner og handlinger, kan du tydeligere erkjenne og se deg selv og dine valgmuligheter.

• bevisstgjøring skapes gjennom samtale, ved å trekke inn kroppens opplevelser og kunnskap, eller eksperimentere med ulike kreative utrykk. Målet er å hjelpe den enkelte i å oppdage egne ressurser og å integrere disse. Dette bidrar til større trygghet i deg selv og bedre funderte livsvalg.

• kontakt og samhørighet er noe vi alle søker. Kjernen i gestalt – psykoterapien handler om et omsorgsfullt og menneskelig møte mellom terapeut og klient.


Gestalt Psykoterapi - Individualterapi

Individualterapi er en konsentrert, fokusert fordypelse i dine muligheter og dine begrensninger. Å erkjenne og se seg selv der en faktisk er i livet, eller å gjenoppleve tidligere hendelser kan være smertefullt og vondt, men det kan også være berikende, meningsfullt og frigjørende.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 900 kr  

Nettbasert samtaleterapi/parveiledning

Elektronisk terapi og veiledning brer om seg og forskning viser mer og mer at e-terapi oppnår tilnærmet like god effekt og brukertilfredshet som tradisjonell terapi ansikt-til-ansikt. Videokonsultasjon kan være et alternativ når fysisk konsultasjon ikke er mulig.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie  

Parterapi / Samlivsterapi

Vi tilbyr parterapi / samlivsterapi. Våre parforhold har en avgjørende innflytelse på livene våre fordi de preger og utvikler oss. Ønsker du å ta parforholdet, deg selv og partneren din på alvor og stanse en negativ utvikling?

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 1.400 kr  

PREP samlivskurs for par

Vi tilbyr PREP samlivskurs for par. Våre kommunikasjonsferdigheter er avgjørende for gode parforhold og samliv. Gode kommunikasjonsferdigheter kan læres! PREP er først og fremst et kommunikasjonskurs for par, men har også overføringsverdi til alle mellom-menneskelige forhold.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 1.400 kr