Brannvernforeningen

Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som arbeider for et tryggere samfunn. Gjennom informasjon, opplæring, sertifisering og rådgivning hjelper vi mennesker, bedrifter og organisasjoner til å ta ansvar for sin egen brannsikkerhet. Norsk brannvernforening har som mål: - å være den viktigste formidler av kunnskap og informasjon om brannvern i Norge - å være en faglig nyskapende og foretrukket samarbeidspartner for myndigheter, næringsliv og andre - å være samfunnets uavhengige "vaktbikkje" på brannvernområdet


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Beredskap- og øvelsesplanlegging

Vi tilbyr kurs i beredskap- og øvelsesplanlegging. Målsettingen med kurset er at deltagerne skal ha grunnleggende kunnskaper om hvordan organisere beredskapsgrupper og gjennomføre brannvernøvelser i virksomheten.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 7.000 kr  

Brannteori - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i brannteori for bedrifter. I undervisning om brannteori vil deltakeren få grunnleggende kunnskap om brann som fenomen, hvordan brann utvikler seg og konsekvensene ved en brann.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  

Brannvernkurs - Spillbord - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i spillbord for bedrifter. I en spillbordøvelse presenteres en hendelse og vi kjører en evakuering gjennom samtale og diskusjon. Hjelpemiddelet er rømningsplan i stor størrelse, og deltakerne spiller ut øvelsen rundt et bord etter instrukser fra instruktøren.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  

Brannvernkurs - Tiltakskort - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs om tiltakskort for bedrifter. Hvordan er brannvernorganisasjonen i din bedrift? Vår erfaring er at det er mange ansatte som ikke kjenner til rutinene og instruksene som finnes på arbeidsplassen sin.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  

Brannvernleder kurs

Vi tilbyr brannvernleder kurs 1 som går over 2 dager. Du lærer deg hvilke krav som stilles til tekniske og organisatoriske tiltak i bygget. I tillegg belyses hvilke roller eier, bruker og brannansvarlig har i forbindelse med brannsikkerhet.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 2 dager 5.900 kr  

Brannvernleder kurs - webinar

Vi tilbyr brannvernleder kurs 1 som webinar. Du lærer deg hvilke krav som stilles til tekniske og organisatoriske tiltak i bygget. I tillegg belyses hvilke roller eier, bruker og brannansvarlig har i forbindelse med brannsikkerhet.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 4.400 kr  

E-læringskurs for salgspersonell hos fyrverkeriforhandler

Vi tilby gratis e-læringskurs for alle som skal selge fyrverkeri. Dette kurset gir en grunnleggende innføring i regelverket rundt salg av fyrverkeri, riktig oppbevaring og veiledning. Kurset er gratis.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutter Gratis kr  

Evakueringsøvelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i evakueringsøvelse for bedrifter. Dette er nok den mest tradisjonelle av alle brannøvelser. Begynner det å brenne i det bygget man befinner seg i, er det vesentlig å komme seg i trygghet.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>