Barnas Malekunstsenter

Vårt pedagogiske grunnlag

I Reggio Emilia i Italia oppstod det på 70-tallet en pedagogikk som vektlegger barns sanseopplevelser og deres todimensjonale bildeforming. Bildespråket ble et arbeidsredskap til å oppleve, undersøke og beskrive virkeligheten. Kursene våre har et idégrunnlag fra denne pedagogikken. Vi har laget et nytt konsept, hvor deler av denne pedagogikken er vektlagt.


Barnebursdager med maleaktiviteter

Vi arrangerer barnebursdager på atelieret vårt for barn fra 7 år og oppover. Valgfritt tema. Alle malesaker står klart på stedet. Barna lager bilder som de tar med seg hjem. Mat og drikke eller annen servering etter avtale.

Sted Dato Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad  

Jule / påske verksted - foreldre og barn

Vi arrangerer juleverksted på atelieret for foreldre og barn. Her har vi alt du trenger for å lage mange flotte bilder, småkort og pakkekort. Bilder og kort med male og spruteteknikk, dryppe og renne og glitre.

Sted Dato Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad  

Kunstaktivitetskurs for SFO og barnehagepersonell

Vi kan arranger kursopplegg og seminar med kunst for barn i barnehager og sfo. Vi syr sammen en kurspakke etter behov, og gjennomfører både teoretiske innføringer og praktiske øvelser sammen med førskolelærere og annet personell.

Sted Dato Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad  

Malegrupper for barn og unge med spesielle behov

Vi tilbyr malegrupper for barn og unge med spesielle behov. Vi kan sy sammen maleaktiviteter for barn og unge der tema er viktig for personlig vekst, og som har en terapeutisk hensikt.

Sted Dato Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad  

Malekurs for barn og unge høst og vår

Vi tilbyr malekurs for barn og unge fast hver høst og vår. Vi følger skolens ferier og barn og unge deles opp i grupper etter alder.

Sted Dato Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 1 dag i uken over 10 uker  

Malekurs for skoleklasser og barnehager

Vi tilbyr malekurs for skoleklasser og barnehager. Vi kan ta i mot 14 skolebarn på atelieret med assistent eller lærer som følger. Barnehagebarn i alderen 4 - 5 år, 8 - 10 stk. sammen med assistent.

Sted Dato Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad Etter avtale med skolene  

Tegnekurs for barn og unge

Vi tilbyr tegnekurs for barn og unge. Barn og unge deles i grupper etter alder. Vi jobber med kull og kritt, akvarellfarger, tusj, blyant og pastellkritt.

Sted Dato Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 1 dag i uken over 7 uker