Anleggsskolen AS

Anleggsskolen har gått en lang vei siden den ble opprettet i Tromsø 1988. Den gang dreide opplæringen seg i hovedsak om masseforflytningsmaskiner og truck. Anleggsskolen har utvidet sin kursmeny, og i tillegg til sikkerhetsopplæring utfører vi også sakkyndig kontroll av maskiner og utstyr.

Skolen har ekspandert jevnlig. I dag har Anleggsskolen egne undervisningslokaler og et eget industriområde beregnet for kursvirksomheten. Lokalene består av 2 nye klasserom samt innkvartering for kursdeltagere. Verkstedlokalene er på ca. 1600 m2 + utearealer. Anleggsskolen har Norges største maskinpark til opplæringsformål.


 |  1 2   |  Neste side >>

Arbeidsvarsling

Vi tilbyr kurs i vegdirektoratets håndbok 051 - Arbeidsvarsling.

Sted Dato Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa  

G1 Mobilkrankurs

Vi tilbyr krankurs på G1 mobilkran - for deg som ønsker karriere innenfor kran. Kurset er bygd opp etter opplæringsplanene for fører av mobilkraner som også er under sertifisert opplæring.

Sted Dato Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa 152 timer  

G11 Stropp og anhukerkurs

Vi tilbyr G11 Stropp og anhukerkurs.

Sted Dato Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa 24 timer  

G2 Tårnkran

Vi tilbyr krankurs på G2 tårnkran. I løpet av kurset får du grundig innføring i teori og praksis på tårnkran slik at du blir skikket til å starte som kranfører. Når du forsetter å jobbe i en bedrift har du mulighet til å utvikle deg og bli en enda bedre tårnkranfører.

Sted Dato Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa 124 timer  

G20 Fastmontert kran

Vi tilbyr krankurs på G20 Fastmontert kran - kurs for deg som skal føre fastmontert kran.

Sted Dato Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa  

G4 Bro og traverskran

Vi tilbyr sikkerhetskurs for fører av bro og traverskran G4, modul 1.1 - 2.3 - 2.7 - 3.7 og 4.7. Kurset er bygd opp etter de nye opplæringsplanene for fører av bro og traverskraner som også er under sertifisert opplæring.

Sted Dato Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa 48 timer  

G8 Lastebilkran

Vi tilbyr krankurs på G8 Lastebilkran - modul 1.1, 2.3, 2.8, 3.8 og 4.8. Kurset er bygd opp etter de nye opplæringsplanene for fører av lastebilkraner som også er under sertifisert opplæring.

Sted Dato Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa 68 timer  

Lift og personløfter - klasse A, B og C

Vi tilbyr kurs i lift og personløfter - klasse A, B og C.

Sted Dato Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa 16 - 24 timer  
 |  1 2   |  Neste side >>