HMS, sikkerhet og førstehjelpskurs i Sogn og Fjordane