Førerkort mopedbil - Klasse M147 i Oppegård

Denne klassen gjelder føring av tre- eller firehjuls moped, herunder såkalt mopedbil. Søker må bestå teoretisk førerprøve etter å ha dokumentert gjennomført obligatorisk mopedopplæring. Søkers vandel og helse blir kontrollert før førerkort utstedes. Helsekravene er de samme som for personbil.


Før man fyller 18 år, er førerettigheten begrenset til tre- eller firehjuls moped med egenvekt ikke over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift).


Klasse M 147 gir ikke rett til å kjøre tohjuls moped.

Teoriprøven for mopedbil (klasse AM147) - nettkurs

Teoritentamens teorikurs er et komplett nettbasert kurs for deg som ønsker å ta førerkort for mopedbil (klasse AM147). Kurset er kortfattet og lett forståelig og tilrettelagt for deg som vil lese det som virkelig er viktig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Tilgang fra 1 , 7 eller 30 dager Fra 85 kr