Yrkesnorsk yrkessjåfør buss - virtuelt klasseromKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Virtuelt klasserom kl 17:00 - 21:00
Varighet: 60 timer / 4 måneder
Pris: 5.950

Vi tilbyr kurs i yrkesnorsk for yrkessjåfør buss som virtuelt klasserom. Dette kurset skal gi deltakeren en innføring i lover- og regler og generelt arbeidsrelaterte oppgaver i sin bransje. Kurset er er i virtuelt klasserom, så du trenger en pc med lyd/kamera og et stabilt internett.

Informasjon:
Yrkesnorsk er norskkurs som fokuserer på det språket og ordforrådet du trenger i akkurat ditt yrke. Målet med kurset er at du skal lære mer norsk generelt, og få bedre forståelse for ord og uttrykk som brukes i din bransje. Samtidig vil du få bedre innsikt i arbeidskulturen for ditt fag.

Faginnhold:
Kurset består av 12 moduler:
• Introduksjon
• Sikkerhet og transport
• Transportoppdrag - tyngre kjøretøy
• Transportoppdrag - planlegging med bedrift
• Arbeidsoppgaver - daglig drift
• Kjøretøyets konstruksjon
• Yrke - bussjåfør
• Adgangskontroll og personvern
• Arbeidsplan, rapporter og internkontroll
• Bedriftens rutiner
• HMS
• Les og skriv - avsluttende kartleggingstest - bussjåfør

Læringsmål:
Du som gjennomfører dette kurset skal:
• Øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje
• Tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet
• Optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre teori til fagprøven-kurs hos AOF
• Øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje
• Få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

Gjennomføring:
Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør har et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike arbeidsmetoder mot denne målgruppen.

Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema. Deltakers egne erfaringer fra arbeidsplassen vil være et stort tema i løpet av kurset.

Målgruppe for kurset:
Personer som ønsker å øke sine ferdigheter i norske yrkesspesifikke ord og uttrykk

Opptakskrav:
• Beherske et språknivå på A2/B1 skriftlig og muntlig
• Jobbe i bransjen

Eksamen / sertifisering:
Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved gjennomført kurs