Word for nybegynnere, nivå 1 - bedriftsinterntKursarrangør: KnowledgeGroup
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i Word for nybegynnere på nivå 1 for bedrifter. Målsettingen er å kunne bruke Word som et effektivt og rasjonelt verktøy til produksjon av brev og andre typer dokumenter.

Har du lite eller ingen erfaring med Word og ønsker en innføring i programmet? På dette kurset lærer du hvordan du kan sette opp, skrive / redigere og formatere dokumenter på en fornuftig måte i Word. Du jobber i ditt eget tempo via et e-læringsprogram, med instruktør tilstede i rommet som hjelper deg om du står fast.

Kursinnhold:

Bli kjent med Word:
• Oppstart
• Åpning
• Visninger
• Navigering
• Nye dokumenter
• Innskriving
• Lagring og lukking
• Alternativer
• Egenskaper
• Hjelpemuligheter

Redigering:
• Merking
• Sletting og erstatting
• Symboler og spesialtegn
• Angremuligheter
• Sammenslåing og deling av avsnitt
• Flytting og kopiering
• Søking og erstatting

Formatering:
• Hva er formatering
• Tegnformatering
• Avstand mellom tegn
• Avsnittsformatering
• Avstand mellom linjer og avsnitt
• Justering
• Innrykk
• Punktlister og nummererte lister
• Tabulatorer
• Kantlinjer og skyggelegging
• Kopiering av format
• Stiler

Sideformatering:
• Inndelinger
• Marger
• Papirretning og størrelse
• Spalter
• Topptekst og bunntekst
• Sidetall og dokumentinformasjon
• Forsider og tomme sider
• Hardt sideskift
• Dokumenttema

Språkverktøy:
• Autokorrektur
• Byggeblokker
• Stave- og grammatikkontroll
• Synonymordbok
• Orddeling
• Ordtelling
• Dato og klokkeslett

Utskrift:
• Utskriftsformat
• Forhåndsvisning
• Utskrift
• Konvolutter og etiketter

Tabeller:
• Utforming av tabeller
• Merking
• Innsetting og sletting
• Flytting og kopiering
• Tabellstiler
• Radhøyde og kolonnebredde
• Justering
• Kantlinjer og skyggefarge

Bilder og objekter:
• Bruk av bilder
• Utklipp og bildefiler
• Tekstbryting og plassering
• Formatering av bilder
• Figurer
• Tekstbokser
• Arbeid med objekter
• WordArt
• SmartArt
• Diagram

Fletting:
• Utskriftsfletting
• Hoveddokument
• Datakilde
• Innsetting av flettefelt
• Fletting
• Fletteveiviseren

Internett og distribusjon:
• Websider
• Hyperkoblinger
• Elektronisk post
• PDF- og XPS-format
• Dokumentinspeksjon
• Endelig versjon

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Forkunnskaper:
• Grunnleggende Windowskunnskaper

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer:
• Gratis tilgang til KnowledgeClip, instruktørens korte "how-to"-videoklipp av kursets temaer i 6 måneder.
• Gratis support i 6 måneder

Eksamen / sertifisering:
Kursbevis

Vis flere tilsvarende kurs: