WEBINAR: Ventilasjon: Drift og vedlikeholdKursarrangør: Kompa AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: 12.00-15.00
Varighet: 3 timer
Pris: 2300

Dette ventilasjonskurset fokuseres på praktisk forståelse, funksjon, feilsøking og vedlikeholdsbehov for alle sentrale komponenter.

I dette kurset gis det en introduksjon til ventilasjonsfaget, brukernes opplevelse av ventilasjonsanlegget gjennomgås, og videre oppbygning av hele anlegget med alle komponenter. Det fokuseres på praktisk forståelse, funksjon, feilsøking og vedlikeholdsbehov for alle sentrale komponenter. Det gjennomgås ikke prosjektering, men forenklede beregningsmetoder som er nyttige ved kontroll av ytelse og ved måling og feilsøking.


Kurset er beregnet for driftsingeniører, prosjektledere og rådgivere.AGENDA

1. Introduksjon til Ventilasjonsfaget

2. Inneklima

3. Luftmengdebehov

4. Ventilasjonsprinsipper

5. Tillufts-, avtrekks- og overluftsventiler

6. Behovstyrt ventilasjon

7. Energibruk og SFP

8. Kanalutforming

9. Rengjøring av kanaler, kjøkkenavtrekk

10. Luftmengdemåling

Kursholder: Tommy Asp

Tommy har fagbrev og mesterbrev i rørleggerfaget, utdannet Fagskoleingeniør (KEM) ved Fagskolen i Oslo og Akershus, og Energirådgiver ved Fagskolen i Vestfold. Han har lang erfaring som utførende rørlegger, prosjektleder og rådgiver. Tommy har en allsidig kompetanse i VVS faget, med god varmeteknisk forståelse og varmepumpeanlegg som spesialfelt.

Målgruppe for kurset

Driftsingeniører, prosjektledere og rådgivere.

Eksamen / sertifisering

Etter kurset gjennomføres en kort flervalgsprøve. Bestått kurs gir Kompa Kurssertifikat.