Visuelle kunstfagKursarrangør: Ulstein kulturskule
Sted: Ulsteinvik barneskule
          Møre og Romsdal, Aukra
Kursadresse: 6065 Ulsteinvik
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning

Kulturskolen tilbyr undervisning i visuelle kunstfag. I møte med forskjellige materialar, reiskap, teknikkar og inspirasjon frå blant anna andre visuelle kunstnarar, vil eleven utvikle si uttrykksevne og kunstfagleg ferdigheit.

Eleven sin fantasi og kreative flyt blir stimulert. Skaparglede og oppleving av mestring i eit kjekt sosialt miljø står sentralt i visuell kunst på kulturskulen. Kulturskulen tilbyr undervisning i dei fire kunstartane musikk, dans, drama og biletkunst. Opplæringstilbodet er retta mot barn og ungdom, men vi har også tenester for vaksne.

Målgruppe for kurset

Barn fra 8 år.