Vinsj - modul O-2.3Kursarrangør: KIS Kompetanse
Sted: Buskerud, Drammen
Buskerud
Kursadresse: Kobbervikdalen 61, 3036 Drammen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager

Vi tilbyr kurs i vinsj - modul O-2.3. Hensikten med opplæringen er å gi blivende vinsjoperatører en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr.

Opplæringen skal gi brukerne god innsikt i prinsippene for elektrisk, pneumatisk og hydraulisk drevet vinsjer sin konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med vinsjoperasjoner unngås.

Teori:
• Konstruksjon og virkemåte
• Navn på komponenter
• Spoleannordninger
• Innspoling av ståltau
• Regler for sertifisering
• Overlastsikringsutstyr
• Merking av vinsj
• Generelle sikkerhetsregler
• Riktig og feil bruk av vinsjer
• Bruksbegrensninger
• Vedlikehold
• Bremser
• Kontroll og kasseringsregler for vinsj med tilhørende utstyr

Praktiske øvelser:
• Daglig kontroll av vinsj med tilbehør
• Bruk av betjeningshendler og nødstopp
• Kjørehastighet
• Kjøring ved bruk av signaler
• Kjøring av laster
• Håndsignaler

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i vinsj - modul O-2.3

Forkunnskaper:
• Skal ha gjennomført modul O 1.1 Bruk av løfteredskap eller modul 1.1 + 2.3 (stroppekurs)

Vis flere tilsvarende kurs: