Verktøy og småmaskiner kurs - Nettkurs / WebinarSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: 08:00 - 12:00
Varighet: 4 timer
Pris: 1790 kr

(tidl. Sikker bruk av håndverktøy) Dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr

Målgruppe:

Kurset er tilpasset alle arbeidstakere som bruker arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk og eller ansees som farlig, som for eksempel kappsag, spikerpistol, boltepistol og vinkelsliper.


Formål:

Bakgrunnen for kurset er at kursdeltagerne skal få økt kunnskap om farene ved bruk av farlige redskaper og hvilke sikkerhetstiltak en skal gjennomføre før bruk. Dette for å unngå personskader på arbeidsplassen ved bruk av verktøy.


Kurset tar for seg:

Lover og forskrifter

Sikkerhetsregler ved bruk

Holdninger ved bruk

Bruksområder

Oppbygning og egenskaper

Betjening

Vedlikehold


MYNDIGHETSKRAV:
«I forskrift om utførelse av arbeid nr. 1357, § 10-2 ledd, krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr» pålegger Norske myndigheter arbeidsgivere å sikre at alle arbeidstagere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som ansees som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk.


Etter endt opplæring utstedes kompetansebevis til samtlige deltagere på gjennomført opplæring i bruk av verktøy og småmaskiner kurset er rettet mot.


GJENNOMFØRING:
Kurset kan også gjennomføres både som klasseromsundervisning i bedrift eller på vårt kurssenter i Skien.