Våtrom - oppdateringskurs modul A (Obligatorisk)Kursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Møre og Romsdal, Kristiansund
Møre og Romsdal
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 08:30 - 15:30
Varighet: 1 dag
Pris: 2.750

Vi tilbyr våtrom - oppdateringskurs modul A. Våtromssertifkatet har en gyldighetsperiode på 5 år. Dette for å sikre riktig kompetanse innen våtromsbygging, da løsninger og produkter endrer seg raskt. Det vil sikre at de overordnede kvalifikasjonskravene i Plan- og bygningsloven innfris.

Innhold:
Kurset går over 8 timer (en dag) og inneholder:
Innføring av endringer i Byggebransjens våtromsnorm. Oppdatering av opplæringskravene.
Nye lover, forskrifter, normer.
Erfaring med skader og skadeårsaker.
Eventuelle nye krav til faglig utførelse.
Nye materialer/produkter og løsninger Forbedringspotensialer.

Etter gjennomført kurs skal du ha fått oppdatert dine kunnskaper om våtrom og kjennskap til ny oppdatert BVN og sikre at de overordnede kvalifikasjonskravene i Plan- og bygningsloven innfris.

Undervisningsform:
Samling med forelesning og gruppeoppgaver på kurset.
Sertifikat:
Nytt Våtroms-sertifikat med dato for gjennomført oppdateringskurs blir utstedt etter kurset er gjennomført og faktura betalt.
Pris er inklusiv kursmateriell (Ikke byggebransjens våtromsnorm), våtromssertifikat, enkel lunsj og kaffe/te.

Forkunnskaper
Gyldig våtromssertifikat for A-modul.

Målgruppe for kurset

Alle som har våtromssertifikat for modul A

Forkunnskaper:
• Gyldig våtromssertifikat for modul A

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer eventuelt kursmateriale (ikke våtromsnormen), dette kan bli distribuert elektronisk før kursstart eller som papirutgave på selve kurset. Pris inkluderer også enkel lunsj, kursbevis, sertifikat og kaffe / te.

Eksamen / sertifisering

Man er avhengig av å ha tilgang til Byggebransjens våtromsnorm under kurset. Denne får man fra 01.07.2016 kun i nettutgave, og ikke lengere i bokform. Dette MÅ bestilles før kursstart, og deltakeren må selv besørge dette.

Nytt Våtroms-sertifikat med dato for gjennomført oppdateringskurs blir utstedt etter kurset er gjennomført og faktura betalt.

Vis flere tilsvarende kurs: