Utvikling av maler i PowerPoint, nivå 4 - webinarKursarrangør: KnowledgeGroup
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 11:00
Varighet: 2 timer
Pris: 1.610

Vi tilbyr webinar om utvikling av maler i PowerPoint på nivå 4. Webinaret passer for deg som skal lage eller endre organisasjonens PowerPoint-maler. Profesjonelt utformede maler er et viktig utgangspunkt for å lage profesjonelle presentasjoner.

Ved å legge litt arbeid i malene vil brukerne også kunne spare veldig mye tid. Vi gjør deg kjent med noen av mulighetene og viser deg hvordan du lager en profesjonell PowerPoint-mal. Webinaret varer i 2 timer og består av to økter à 45 min. Etter hver økt er det 10 min spørsmålsrunde. Mellom øktene er det 10 min pause.

Kursinnhold:

Lysbildemal:
• Generelt om maloppsettet
• Flere lysbildemaler i samme presentasjon
• Definere temafarger
• Bytte lysbildemal i en presentasjon
• Gjøre maler tilgjengelig for "alle"

Lysbildeoppsett:
• Tilpasse eksisterende oppsett
• Lage egendefinerte lysbildeoppsett
• Kontrollere rekkefølgen på plassholdere

Undervisningsform:
Du deltar på webinaret via internett på PC / Mac, nettbrett eller mobil. Instruktørens skjerm deles slik at du kan følge gjennomgangen direkte. Lyden får du via din pc eller ved å ringe opp en telefontjeneste med telefonen din.

Målgruppe for kurset:
Webinar for deg som skal lage eller endre organisasjonens PowerPoint-maler

Forkunnskaper:
• God kjennskap til bruk av PowerPoint

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer:
• Gratis tilgang til KnowledgeClip, instruktørens korte "how-to"-videoklipp av webinarets temaer i 6 måneder.
• Gratis support i 6 måneder