Tysk 2 programfag - nettkursKursarrangør: Sonans Utdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 140 timer
Pris: 12.100

Vi tilbyr språkkurs i tysk 2 programfag som nettkurs. Du lærer å beherske grunnleggende tysk skriftlig og muntlig, og får innsikt i historie, geografi, kultur og samfunn i tysktalende land.

Innhold:
Sammen med Tysk 1 programfag utgjør faget én av to valgfrie fordypninger innenfor programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Hvert fag skal ha minst 280 timer over 2 år. Nesten 100 millioner mennesker snakker tysk, og det er offisielt språk i seks land. Tyskland er en av Norges største handelspartnere, så det er stor etterspørsel etter folk som kan tysk.

Slik er undervisningen:
I hvert emne finner du eksamensrelevante tekst- og lydoppgaver du skal sende inn. Nettlæreren din retter og gir deg tilbakemeldinger. I tillegg finner du digitale prøver, flervalgs-tester, lytteoppgaver og quiz, slik at du får god anledning til å repetere underveis. Du kan også delta i “live” undervisning, via nettløsningen GoToWebinar. Husk å delta på gratis kurs i studieteknikk og eksamensmestring!

Eksamen:
I Tysk 2 programfag skal du ha én skriftlig og én muntlig eksamen

Målgruppe:
Tysk 2 programfag er for deg som ha fullført Tysk 1 som obligatorisk fellesfag eller som programfag. Tysk 2 programfag kan også tas som poenggivende fag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygg til generell studiekompetanse. Du får 0,5 språkpoeng.