Tugmaster / terminaltraktor - nettkursKursarrangør: Kurs og Sikkerhet AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Pris: 2.800

Vi tilbyr opplæring på tugmaster som nettkurs. Tugmaster - på norsk terminaltraktor, brukes til å håndtere last med tung tonnasje. I dette kurset bruker vi den internasjonale betegnelsen, Tugmaster. Tugmaster brukes ved havner, på kaianlegg, i lager og industri.

Innhold:
Tugmasterkurset gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for førere av terminaltraktor. Opplæringen er 2-delt, med én teoretisk del og én praktisk del. Den teoretiske delen tas hos oss som e-læring, mens den praktiske opplæringen gjennomføres som bedriftsintern opplæring, eller gjennom oss. Formålet med kurset er å gi deg som fører en god teoretisk og praktisk opplæring i hvordan tugmasteren er bygget opp og virker slik at uhell og ulykker i forbindelse med kjøring unngås, og at du blir en trygg og god fører.

Kurset tilfredsstiller de kravene som opplæring etterspør, og gi elever et minimum av kompetanse og ferdigheter som kreves for å kunne bruke og kjøre en tugmaster. Dette i henhold til krav Arbeidsmiljølovens § 10 om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.

Agenda:
• Krav til opplæring og bruk
• Tugmasterens oppbygging / konstruksjon
• Bruk og virkemåte
• Kjøreregler
• Farer og risiko
• Fleksibilitet
• Vedlikehold og sikkerhetskontroll

Målgruppe for kurset:
Alle som jobber som fører eller skal bli fører av tugmaster

Eksamen / sertifisering:
Etter godkjent oppkjøring vil det bli utstedt kompetansebevis for tugmaster