Tannhelsesekretær - studiet - nettstudieKursarrangør: OPK-Instituttet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Oppstart i januar og august for VG2 fotterapi
Varighet: 2 semestre
Pris: 17.900

Vi tilbyr tannhelsesekretær-studiet som nettstudie. Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er tannhelsesekretær.

Innhold
VG1 helse- og oppvekstfag

VG2 helseservicefag

VG3 tannhelsesekretær

Gjennomføring
Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres ved bruk av internett. Vi benytter en læringsplattform som heter Its Learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir en grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet.

I tillegg til dette er det helt nødvendig at du har praksis på et tannlegekontor som kan gi deg relevant opplæring i de praktiske ferdighetene du trenger i yrket. Spesielt viktig er det å lære tannklinikkens rutiner og programvare. Det er ikke noe krav til et bestemt antall timer du må ha praksis, men jo mer praksis du har – jo lettere blir det for deg å bestå eksamen. Det er viktig at du knytter teorien opp mot praksis på tannklinikken, så start allerede nå med å finne deg en praksisplass. Det kan kanskje være lurt å ha praksis på mer enn ett tannlegekontor – hvis dette er mulig. Du er selv ansvarlig for å finne deg en relevant praksisplass.

Du vil også få tilgang på din egen personlige veileder gjennom studiet, som vil kunne svare på spørsmål og som retter innsendingsoppgavene dine.

Varighet
Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke ca. tre semester på fulltid og fire til fem semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv. Vær oppmerksom på at spesielle regler gjelder for gjennomføring og omfang dersom du søker støtte fra Lånekassen. Et nettstudie er svært fleksibelt, du står fritt til å arbeide intensivt med studiet i perioder, for å kunne ta det roligere i andre. Det er du som bestemmer tempoet til enhver tid. Du vil ved studiestart få tilsendt et forslag til gjennomføring fra oss, men denne er det mulig å justere underveis.

Følgende fagkoder gjelder for studiet:
HSF1001 Helsefremmende arbeid

HSF1002 Kommunikasjon og samhandling

HSF1003 Yrkesutøvelse

HSF1005 Tverrfaglig eksamen

HES2001 Helsefremmende arbeid

HES2002 Kommunikasjon og samhandling

HES2003 Yrkesutøvelse

HES2004 Tverrfaglig eksamen

TAN 3001 Helsefremmende arbeid

TAN 3002 Kommunikasjon og samhandling

TAN 3003 Yrkesutøvelse

TAN 3004 Tverrfaglig eksamen

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Allmennefag, VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett / mail er nødvendig.

Kursmateriell

Du trenger en PC og internett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Enkelt fotterapiutstyr må anskaffes etter hvert. Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel www.haugenbok.no eller www.norli.no for bestilling av lærebøker. Pensumliste tilsendes studentene.

Eksamen / sertifisering

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg opp i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar for eksamen på vårsemesteret, og 15. september for eksamen på høstsemesteret. Oppmelding til privatisteksamen gjør du på www.privatistweb.no Sørg for å være ute i god til med oppmeldingen, ikke vent til siste dagen. Prisen pr eksamen er pr. 01.09.18 kr 1.084,- pr eksamen.

Vis flere tilsvarende kurs: