SuperOffice - eMarketeer eventhåndtering - bedriftsinterntKursarrangør: Ganske Enkelt AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 timer
Pris: Avtales

For den som vil lære mer om mulighetene rundt skjemaer og automasjoner i eMarketeer og hvordan dette kan benyttes mot SuperOffice. Kurset er beregnet for personer med kjennskap til eMarketeer fra tidligere bruk.

Det forutsettes også er deltakeren kjenner godt til SuperOffice og funksjoner som prosjekt, utvalg, og interesser. Vi viser flyten av komponenter som brukes gjennom prosessen av en arrangementsgjennomføring. Fra opprettelse av utvalg, til e-postinvitasjon med kobling til påmeldingsskjema, og automasjoner. Påmeldingsbekreftelser og SMS-påminnelse med kobling til arrangementsapp. Utarbeidelse av app, evaluering i etterkant av arrangementet og automatiseringer.

Kursinnhold: Kurset kommer bl.a. innom skjemaer, automasjoner (mot SuperOffice), forskjellige typer utsendelser, og leads panel i SuperOffice.


Målgruppe for kurset
Bedrifter

Forkunnskaper: For viderekommende som kjenner til, og har erfaring med å bruke eMarketeer fra tidligere, samt kjennskap til grunnleggende SuperOffice funksjoner.