SuperOffice CRM Administratorkurs - nettkursKursarrangør: Ganske Enkelt AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 09:00 - 12:00
Varighet: 3 timer
Pris: 1.490

CRM Administratorkurset er beregnet for personer som har rollen som administrator/superbruker i bedriften, men passer også for IT-personell som skal drifte og forstå mulighetene i SuperOffice.

Målet med kurset er å gjøre deg i stand til å foreta nødvendige endringer i SuperOffice og være en ressurs og motivator for resten av SuperOffice-brukerne i bedriften.

Kursinnhold: Kurset kommer innom lisenser, lister, arbeidsflyt, felt, brukere, preferanser, systemvalg.

Målgruppe for kurset
Forkunnskaper:
God kjennskap til bedriftens "business" og bedriftens bruk av SuperOffice.