Smart bruk av outlook, for kontroll over egen hverdag - bedrifterKursarrangør: Holtskog
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: Halvdagskurs
Pris: Avtales

Vi tilbyr bedriftsinternt kurs om smart bruk av outlook for å ta kontroll over egen hverdag. I dette kurset kan du og din PC bli klar for å arbeide mer effektivt. Du vil oppleve at du har bedre kontroll og redusert stressnivå.

Innhold:
Den største grunnen til at mange sliter med å prioritere og planlegge arbeidet i hverdagen er paradoksalt nok at de ikke har tid til det. Den nye arbeidshverdagen for kunnskapsarbeidere krever i stor grad at man kan, og må, styre sin egen arbeidstid og kontinuerlig gjøre de rette prioriteringene for å levere på forventninger på jobben og hjemme. Dette gir høy fleksibilitet for arbeidstakere som i stor grad kan velge hvor og når man vil arbeide, men skaper også utfordringer for mange. Ettersom E-post er den vanligste måten å informere på, bli tildelt oppgaver på og står for mesteparten av informasjonsflommen kan det være et bra sted å starte for å løse en av årsakene til stress og ta kontroll over hvor du bruker tid og energi.

Planlegg aktiviteter som øker måloppnåelsen:
• Bygg et målorientert prioriterings- og arkiveringssystem
• Overfør målrettede aktiviteter til gjøremål til Outlook

Agenda:
• Tilpass Outlook til din arbeidsstil
• Lær den enkle måten å behandle e-post
• Behandle den viktigste E-posten først
• Etabler nye arbeidsvaner - få full kontroll
• Lag uke- og dagsplaner med realistisk arbeidsbelastning

Dette oppnås gjennom:
• Økt personlig effektivitet
• Frigjør hjernen fra detaljene - slipp løs kreativitet og innovasjon samtidig som du har full kontroll
• Bedre personlig måloppnåelse
• Omprioriter en halv til en full dag pr uke for å jobbe med å nå dine mål

Effektiv behandling og prioritering av e-post:
• Tilpass Outlook til å være effektiv for deg
• Lær den enkle måten å behandle e-post
• Behandle den viktigste e-posten først
• Etabler nye arbeidsvaner. Få full kontroll
• Lag uke- og dagsplaner med realistisk arbeidsbelastning

Planlegg aktiviteter som øker måloppnåelsen:
• Bygg et målorientert prioriteringssystem
• Overfør målrettede aktiviteter til oppgaver til Outlook

Kursholder: Bjørn Hopland

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kursmateriell:
Deltagerne må stille med egen PC

Vis flere tilsvarende kurs: